Bijgewerkt: 4 augustus 2020

Amstelveen is geslaagd voor GBA-audit

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-03-2009

De kwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Amstelveen voldoet wederom ruim aan alle normen. Het team Burgerzaken van de gemeente kwalificeerde zich ruimschoots op alle onderdelen voor de zogeheten ‘GBA-audit'. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor het onderhoud van de Gemeentelijke Basisadministratie. De gemeente controleert proactief de gegevens bij vermoeden van woonfraude.

Alle gemeenten moeten in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken eens in de drie jaar een audit laten uitvoeren door een onafhankelijke instelling. Daarbij wordt gecontroleerd of de persoonsgegevens correct zijn opgenomen en goed onderhouden worden. Een gemeente slaagt voor de audit als aangetoond wordt dat er procesmatig juist wordt gewerkt, dat de inhoud van de Gemeentelijke Basisadministratie op orde is en dat er op een correcte wijze met privacy-gevoelige informatie wordt omgegaan.

Vorig jaar heeft Amstelveen veel energie gestoken in het beschrijven, toepassen en controleren van de diverse werkprocessen en het opschonen van de persoonsgegevens. Mutaties in het GBA worden dagelijks gecontroleerd met speciale software. Daarnaast controleert de gemeente, in samenwerking met de woningcorporaties, bij vermoeden of signalen van illegale bewoning of langdurige leegstand of er sprake is van woonfraude.

Het is belangrijk dat de gegevens juist zijn. Gemeenten verzamelen, registreren en onderhouden de gegevens van de Nederlandse bevolking. En verschillende afnemers maken gebruik van de GBA-gegevens. Zoals de Belastingdienst, waterschappen, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen. In totaal gaat het om enkele honderden afnemers.

Het accountantsbureau dat de toets uitvoerde, beoordeelde de inspanningen van de gemeente als uitstekend. Persoonsgegevens van de inwoners van Amstelveen worden op de juiste wijze behandeld.

Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens?

De Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA) is in Nederland de benaming voor de boekhouding van bepaalde gegevens die iedere Nederlandse gemeente bijhoudt over alle personen die in de gemeente gevestigd zijn of waren.

Tot 1994 heette deze administratie het bevolkingsregister. Zij is een van de tien officiële basisregistraties.

Persoonsgegevens GBA (onder andere)

-familienaam

-voornamen

-geslacht

-positie van elk persoon in het gezin

-geboortedatum en -plaats

-burgerlijke staat

-adres

-datum van vestiging in de gemeente

-vorige woonplaats

-vertrek uit de gemeente

-waarheen vertrokken

-datum van overlijden

-burgerservicenummer

Externe link: Modernisering GBA maakt vliegende start met nieuw programmaAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.