Bijgewerkt: 22 januari 2021

Amstelveen betaalt helft van de kosten Joods Hospice Immanuel

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-06-2017

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Wethouder Herbert Raat (VVD) Zorg en gezondheid


Herber Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

'Geachte leden van de raad,

Enige tijd geleden heb ik het signaal ontvangen, dat de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren de kosten voor hulp bij het huishouden in Joods Hospice Immanuel betaalt. Aangezien ongeveer de helft van de bewoners van het Joods Hospice Immanuel afkomstig is uit Amstelveen, heeft de gemeente Amsterdam aangegeven, dat zij niet meer alle kosten wil betalen. Amstelveen zal de helft van deze kosten voor haar rekening nemen.

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 komen deze Amstelveense inwoners in aanmerking voor hulp bij het huishouden in het hospice. Om in aanmerking te komen zouden zij individueel een aanvraag kunnen indienen bij de gemeente Amstelveen. Echter, is het van belang, dat de ernstig zieke inwoner de hulp krijgt die hij, of zij nodig heeft zonder belast te worden met de administratieve afhandeling die past bij een individuele aanvraag voor hulp bij het huishouden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Het Joods Hospice Immanuel aan de Amstelveenseweg 665 in Amsterdam werd op 15 mei 2007 geopend. Een hospice is een huis, waar mensen die terminaal ziek zijn de laatste periode van hun leven kunnen verblijven. Dit hospice biedt plaats aan maximaal zes bewoners. Maar ze bieden zorg aan allen - ook buiten de Joodse gemeenschap - die een beroep doen op het hospice en de Joodse identiteit van het huis respecteren


Om verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de Amstelveense inwoners, betaalt gemeente Amstelveen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 mee aan de kosten voor hulp bij het huishouden in Joods Hospice Immanuel. Het gaat in totaal om € 16.000. De administratieve afhandeling vindt rechtstreeks plaats met het hospice en de zorgaanbieder. Op deze manier is er een praktische oplossing gevonden zonder administratieve rompslomp. Met eventuele toekomstige verzoeken van andere particuliere hospices wordt op gelijke wijze omgegaan.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.