Bijgewerkt: 24 januari 2021

Amstelveen biedt collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met beperking

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-09-2014

Inwoners uit Amstelveen met hoge zorgkosten in verband met chronische ziekte, of beperking en een laag inkomen krijgen een tegemoetkoming. Het college van Amstelveen stelt de gemeenteraad voor deze groep een collectieve ziektekostenverzekering aan te bieden en een gedeelte van de premie voor de aanvullende verzekering te vergoeden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Uitstapje met rollators en rolstoelen


Het Rijk heeft een aantal regelingen, waarbij chronisch zieken en mensen met een beperking financieel werden tegemoetgekomen in de hoge zorgkosten overgedragen aan de gemeente. Tegelijkertijd is het bijbehorende budget flink gekort. De gemeente wil met dit raadsvoorstel ervoor zorgen, dat de meest kwetsbare groepen met een laag inkomen niet de dupe worden van de Rijkskorting. Maaike Veeningen (D66) wethouder Werk en Inkomen: “Dit is een kwetsbare groep. Er zijn inwoners die met het afschaffen van de Rijksregelingen echt in de financiële problemen kunnen komen. Met deze maatwerkvoorziening komen we deze groep tegemoet.”

De gemeente Amstelveen gaat een uitgebreide campagne voeren om de doelgroep chronisch zieken en mensen met een beperking te informeren. Daarbij ligt de focus op inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.