Bijgewerkt: 28 januari 2021

Amstelveen en Aalsmeer hebben een nieuwe overeenkomst gesloten met Zorg en Zekerheid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-12-2019

‘Ziektekostenverzekering met korting voor minima’. De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer vinden dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om een betaalbare ziektekostenverzekering te hebben. Daarom hebben zij een overeenkomst met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid afgesloten op 19 december 2019. Op deze manier kunnen mensen met een laag inkomen gebruikmaken van een goedkopere, collectieve ziektekostenverzekering.

Wethouders Werk en Inkomen Marijn van Ballegooijen (PvdA) van Amstelveen en Robert van Rijn (VVD) van Aalsmeer ondertekenden namens de twee gemeenten en Casper van den Bergh divisiemanager Commercie bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid de nieuwe overeenkomst. Wethouder Van Ballegooijen: 'Het is goed dat we de inwoners samen met Zorg en Zekerheid deze verzekering met korting kunnen aanbieden aan de inwoners met een laag inkomen. Ook minima verdienen namelijk goede zorg.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Vlnr.: Robert van Rijn (VVD) wethouder Werk en Inkomen van Aalsmeer, Casper van den Bergh divisiemanager Commercie bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en WMO van Amstelveen op 19 december 2019 in het raadhuis van Amstelveen


Keuze uit twee pakketten. Mensen met gebruikelijke zorgkosten die in aanmerking komen voor deze collectieve ziektekostenverzekering kunnen kiezen voor de AV Gemeente Standaard. Voor wie hogere zorgkosten heeft, biedt de AV Gemeente Top verzekering ruime vergoedingen. Inwoners kunnen deze pakketten met elkaar vergelijken op www.gezondverzekerd.nl . Hier kunnen zij zich ook aanmelden. Aanvragen worden doorgestuurd naar de gemeente. Die beoordeelt of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en of alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Als dit het geval is, meldt de gemeente de aanvrager aan bij Zorg en Zekerheid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Werk en Inkomen van Amstelveen: 'Wat wij nu doen is voor dit land tegen de stroom in. Veel gemeentes hebben moeite om de gemeentelijke bijdragen in stand te houden en ook de zorgverzekeraars haken af. De minima hebben ook goede zorg nodig en dat kunnen wij hen hiermee bieden, tegen een prijs die voor hen heel goed is met een geschikt zorgpakket. Minima hebben gemiddeld ook hogere zorg nodig. De reden dat ze ziek zijn ontstaat juist doordat ze een laag inkomen hebben. Het is het denk ik heel mooi dat we in Amstelveen de regeling voor een goedkopere, collectieve ziektekostenverzekering in stand kunnen blijven houden en daar zijn wij zijn zeer trots op!'


Intensieve samenwerking tussen de gemeente en Zorg en Zekerheid. De gemeente Amstelveen en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid werken al jaren intensief samen aan zorg en preventie. Dit levert veel voordelen en goede projecten op. Uniek is dat iedere oudere een passend aanbod krijgt aan valpreventie. Fietsmaatjes is mogelijk, waardoor duofietsen rondrijden in Amstelveen. Inwoners met orthopedische klachten hoeven niet meer naar het ziekenhuis, maar krijgen zorg op maat via het gezondheidscentrum. Samen met gezondheidscentra om depressie vroegtijdig te (laten) herkennen en ervoor zorgen dat bewoners sneller hulp zoeken en krijgen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Robert van Rijn (VVD) wethouder Werk en Inkomen van Aalsmeer: 'Ik ben het volmondig met Marijn eens, want ook in Aalsmeer zijn wij heel blij dat wij deze regeling hebben. In Aalsmeer zijn natuurlijk ook mensen die zorg nodig hebben en het is voor hen een extra steun in de rug. Het is mooi dat wij deze overeenkomst samen konden ondertekenen en natuurlijk ben ook ik er heel blij mee!'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Vlnr.: Robert van Rijn (VVD) wethouder Werk en Inkomen van Aalsmeer, Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en WMO van Amstelveen en Casper van den Bergh divisiemanager Commercie bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid plaatsen hun handtekening op de symbolische overeenkomst op 19 december 2019 in het raadhuis van Amstelveen


Een groot deel van de mensen die regelmatig bij de huisarts komt, heeft psychosociale problemen. Als er geen medische of psychologische behandeling nodig is maar deze klachten wel aanhouden, helpt Welzijn op Recept, ook in Amstelveen. Verder experimenteren gemeente en zorgverzekeraar met Sociale benadering Dementie. Mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers krijgen zo op een radicaal andere manier ondersteuning en zorg thuis.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Casper van den Bergh divisiemanager Commercie bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid: 'Dit contract sluiten wij voor 5 jaar (!) en dat is een beetje tegen de stroom in. Wij willen met jullie in gesprek blijven hoe wij deze groep mensen beter kunnen helpen en de taken goed organiseren, zodat deze contracten kunnen voortbestaan. Het is een onderdeel van een bredere samenwerking en het is een mooie stap naar een langere samenwerking!'


Heeft u een laag inkomen en heeft u de afgelopen twee jaar het wettelijk eigen risico volledig verbruikt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 252 per jaar. Neem voor meer informatie contact op met het Amstelveenloket. Alle informatie over het aanvragen van de collectieve ziektekostenverzekering van Zorg en Zekerheid is te vinden op de website van de gemeente Amstelveen: op de pagina Collectieve ziektekostenverzekering Zorg en Zekerheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.