Bijgewerkt: 21 januari 2021

Amstelveen grijpt in na uitkomst onderzoek brand aan de Logger

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-03-2015

Informatie uitwisseling betrokken partijen zorgelijk

Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de bij een brand overleden mevrouw in januari 2015 zorgmijdend was en moeilijk hulp accepteerde. Meest opvallende conclusie is, dat er geen integrale dossiervorming tussen de verschillende hulpverleners was. Het college van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen geeft in een brief aan de gemeenteraad aan dit onacceptabel te vinden.

In het onderzoeksrapport staat, dat zorgverleners, los van elkaar, hun werk naar behoren hebben uitgevoerd. Door het niet delen van informatie was echter niemand zich echt bewust van de omvang van de problematiek. Ook de houding van GGZ inGeest en de onduidelijkheid rondom hun inzet roept op z’n minst vraagtekens op. Zo geeft de GGZ aan, dat het delen van het verslag niet gebruikelijk is, omdat de gemeente niet betrokken is in het zorgproces en geen belanghebbende in deze is. Dit is onjuist. Gemeenten zijn al heel lang verantwoordelijk op het gebied van de Oggz, zorgwekkende zorgmijders. Iedere gemeente heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van haar kwetsbare inwoners.  

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg en gezondheid


Het college is van mening, dat partijen buiten hun eigen hokje moeten kijken en nauwere verbindingen aan moeten gaan. Goede afspraken over het delen van informatie liggen hieraan ten grondslag. Het college zal dit bij toekomstige inkoop van zorg meenemen in de contracten. Partijen die hierin niet mee willen, of kunnen gaan zijn in Amstelveen niet langer welkom.

Individuele privacy mag nooit ten koste gaan van collectieve veiligheid

Wethouder Herbert Raat (VVD): ’Privacy is belangrijk, maar in Nederland zijn we te ver doorgeschoten. Het gevolg is, dat veel partijen zich kunnen verschuilen achter (beroeps-)geheimen en ‘hun handen in onschuld kunnen wassen’. Willens en wetens wordt hiermee regelmatig de veiligheid van (mede)bewoners in gevaar gebracht. Ik vind dit, zeker met de toenemende vergrijzing en het stijgend aantal dementerende ouderen, een groot gevaar. Daarom grijpen we nu in. Op korte termijn komen we met een dementieaanpak, waarin de aanbevelingen uit het onderzoek zijn meegenomen’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.