Bijgewerkt: 14 juli 2020

Amstelveen heeft 83.336 inwoners

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-02-2012

Inwoneraantal Amstelveen groeit nog steeds

De nieuwe cijfers over de Amstelveense bevolking zijn bekend. Op 1 januari 2012 telde Amstelveen 83.336 inwoners, ruim 1.500 inwoners meer dan vorig jaar. Dit betekent dat de recordgroei van vorig jaar (+1.000 inwoners, sterkste groei sinds 1996) ruimschoots wordt overtroffen.

 Bevolking Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2012)

Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht, 1 januari 2012


Het aantal inwoners verandert door geboorte, sterfte, vestiging en vertrek. Over 2011 gezien vertonen geboorte en sterfte een lichte schommeling, maar is het aantal geboortes groter. Nieuwbouw trekt vaak jongere gezinnen aan, zodat het aantal geboorten  toeneemt. Het geboorteoverschot valt echter in het niet bij het migratieoverschot; er vestigden zich veel meer mensen in Amstelveen dan dat er zijn vertrokken.

Bevolking Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2012)

Bevolking naar land van nationaliteit (grootste groepen), 1 januari 2012


van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


Burgemeester Van Zanen: ‘Het is plezierig te kunnen constateren, dat Amstelveen zich nog steeds ontwikkelt en groeit. Het zegt iets over de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Het is hier voor mensen goed wonen en werken. Alle inspanningen blijven er op gericht, dat ook in de nabije toekomst zo te houden. ’

Bevolking Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2012)

Bevolkingsontwikkeling 2006 - 2011 in Amstelveen


Amstelveen telt, zoals altijd iets meer vrouwen dan mannen en het zwaartepunt ligt op de wat oudere leeftijdsklassen. De oudste persoon is 103 jaar oud. De gemiddelde leeftijd is met 41,2 jaar gelijk gebleven.

In Amstelveen zijn 137 nationaliteiten woonachtig. 13% van de bewoners heeft een niet-Nederlandse nationaliteit. Deze inwoners komen vooral uit India en Japan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.