Bijgewerkt: 18 januari 2021

Amstelveen heeft na Wassenaar het grootste aantal expats in Nederland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-02-2015

Amstelveen heeft - zo blijkt uit gegevens van het CBS - na Wassenaar het grootste aantal expats in Nederland (7,55 %). 14% van de Amstelveners heeft een andere nationaliteit. Er zijn meer dan 134 verschillende nationaliteiten in Amstelveen. De grootste groep wordt gevormd door de Indiase gemeenschap (2.000) gevolgd door de Japanse gemeenschap (1.400). De expatgemeenschap is van groot belang voor Amstelveen als vestigingsstad van internationale bedrijven. Als gemeente moeten we inspelen op die voorzieningen, waar behoefte aan is. Daarnaast is kritisch gekeken naar de bestaande partnersteden van Amstelveen. Dit staat in het nieuwe internationale beleid, dat het college voorstelt en wordt besproken in de commissie ABM in maart 2015.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Mirjam van 't Veld, (CDA) burgemeester van Amstelveen


Burgemeester Mirjam van ’t Veld: “Voor mij is het belangrijk zoveel mogelijk rendement te behalen voor Amstelveen om zich te kunnen profileren als internationale stad. Dat betekent aan de ene kant kritisch kijken naar de kennisuitwisseling en samenwerking met onze partnersteden en aan andere kant naar het behouden van onze positie als belangrijke internationale vestigingsstad in Europa.”

Amstelveen als internationale vestigingsstad. Amstelveen is een speler van belang in de metropoolregio Amsterdam. Zakelijke dienstverlening, handel en vervoer zijn de voornaamste activiteiten. Gelegen aan de rand van Amsterdam en vlakbij Schiphol is de stad goed bereikbaar. Hierdoor is een groot aantal internationale bedrijven in Amstelveen neergestreken. En met die bedrijven grote groepen expats. Amstelveen biedt expats vele faciliteiten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het kersenbloesempark van Amstelveen in volle bloei op 30 maart 2014


Zo is de Internationale School in Amstelveen gevestigd. Daarnaast is er een Japanse kleuterschool, een Koreaanse zaterdagschool en heeft het Amstelland Ziekenhuis een fysieke ‘Japan desk’ en een digitale ‘Indian desk’. En in Amstelveen zit een Japanse tandarts, waar Japanners uit heel Nederland naartoe komen. In het kielzog van de expats zijn de buitenlandse specialiteitenwinkels en restaurants naar Amstelveen gekomen. Daarnaast zijn er festiviteiten waar alle bevolkingsgroepen elkaar kunnen vinden (Japan Festival, Cherry Blossom Festival en het Diwali Festival).

Naast deze bestaande faciliteiten blijven we in gesprek met de expatgemeenschap om te horen waar behoefte aan bestaat. Zo is nu een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van internationaal regulier middelbaar onderwijs in Amstelveen. Ook wordt gekeken of buddy-project kansrijk is, waarbij een Amstelvener een expat wegwijs maakt in Amstelveen.

Kennisuitwisseling en partnersteden. Amstelveen onderhoudt al jaren banden met vier partnersteden. Binnen het nieuwe beleid is gekeken hoe nog meer rendement uit de samenwerking te halen valt. Dit heeft ertoe geleid, dat we als gemeente blijven inzetten op de kennisuitwisseling met partnersteden Villa El Salvador (VES) en Tempelhof-Schöneberg. In VES is een afvalproject succesvol afgerond en wordt gestart met een nieuw jongerenproject.

Ook met onze Duitse partnerstad zijn regelmatig uitwisselingsprojecten. We gaan minder inzet plegen op de relatie met Woking en Óbuda-Békásmegyer. De laatste jaren heeft de samenwerking met de laatstgenoemde steden tot weinig resultaat geleid. Daarnaast willen we ook een nieuwe stedenband aangaan door de samenwerking met (een wijk van) Mumbai in India verder concretiseren. Dit ook vanwege de groeiende Indiase expatgemeenschap in Amstelveen. Het netwerk Amstelveen Internationaal blijft bestaan. Dit netwerk laat zien, dat er in Amstelveen een breed draagvlak is voor internationale samenwerking en dat de gemeente met beperkte capaciteit en middelen een verbindende factor is tussen de diverse organisaties.

Expat?

Een expatriate, of afgekort expat is iemand die tijdelijk in een land verblijft met een andere cultuur dan die waarmee hij is opgegroeid. Meestal zijn ze daarbij uitgezonden door hun werkgever, hoewel sommigen ook zelf direct bij een buitenlandse werkgever solliciteren. Ze dienen niet te worden verward met immigranten. Het woord 'expatriate' is een Engels leenwoord. De Engelsen hebben de term echter samengesteld uit de Latijnse woorden 'ex' (uit, buiten) en 'patria' (vaderland). Een expatriate is dus iemand die buiten het vaderland verblijft.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.