Bijgewerkt: 28 januari 2021

Amstelveen is goed op schema met uitvoering verkeersprojecten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-01-2013

Het College heeft de raad geïnformeerd over de voortgang in de uitvoering van de verkeersprojecten 2012-2015 in Amstelveen. Wethouder verkeer John Levie (BBA): “Verkeersveiligheid is een van de speerpunten van dit college. Tot 2015 investeren we meer dan € 10 miljoen in verkeersprojecten die de veiligheid en de doorstroming van het verkeer in Amstelveen verder verbeteren.”

vd hoop Amstelveen
(Foto Air-Vision.nl - 2012)

Luchtfoto van de nieuwe rotonde van Amstelveen aan de Van der Hooplaan-Lindenlaan


Gerealiseerd in 2012

-Kruispunten Van der Hooplaan-Lindenlaan, Van der Hooplaan-Keizer Karelweg, Bovenkerkerweg-Nesserlaan en Olympiadelaan-Oostelijk Halfrond vernieuwd en veiliger;

-Nieuwe oprit Hoeksewaard naar de Beneluxbaan;

-30 km/uur-maatregelen op diverse wegen, zoals Punter, Praam, Turfschip en Prof. Bavincklaan;

-Nieuwe overkapte fietsenstallingen bij vier tramhaltes;

-Reisinformatiepanelen met actuele vertrektijden bussen;

-Nieuwe blauw-witte straatnaamborden in diverse wijken.

Op de agenda voor 2013

-Verbetering kruispunten Keizer Karelweg met de Graaf Aelbrechtlaan en de mr. G. Groen van Prinstererlaan;

-Inrichting schoolzones bij basisscholen langs 50 km/uur-wegen;

-Verbetering diverse fietsroutes in Westwijk, Waardhuizen-Middenhoven en Elsrijk;

-Eerste Amstelveense fietsstraat langs de Rembrandtweg;

-Duidelijkere vormgeving van bestaande rotondes;

-Vernieuwing diverse verkeerslichten;

-Laatste bushaltes toegankelijker voor gehandicapten en ouderen;

-Vernieuwing fietsenstallingen bij openbare voorzieningen, zoals wijkwinkelcentra en sportvoorzieningen;

-Aandacht voor verkeerseducatie;

-Vernieuwing oude verkeersborden;

-Goede stroomlijning bezoek koninklijke familie op Koninginnedag.

Door de weersomstandigheden kan de gemeente momenteel niet veel doen op straat. De meeste werkzaamheden starten het voorjaar weer. Bewoners en instellingen worden per project nader geïnformeerd, onder andere via lokale nieuwsbladen en bewonersbrieven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.