Bijgewerkt: 21 januari 2021

Amstelveen is op schema met uitvoering verkeersprojecten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-01-2014

Het College van B en W van Amstelveen heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang in de uitvoering van de verkeersprojecten in Amstelveen. Met deze projecten wil het college onder andere de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling verder verbeteren en het fietsen stimuleren. De projecten maken onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma verkeer 2012-2015 waarmee een bedrag van meer dan 10 miljoen euro is gemoeid.

rotonde Amstelveen
(Foto Air-Vision.nl - 2012)

Luchtfoto van de nieuwe rotonde van Amstelveen aan de Van der Hooplaan-Lindenlaan


Gerealiseerd in 2013:

-ovale rotonde op het kruispunt Keizer Karelweg-Graaf Aelbrechtlaan zorgt voor -betere doorstroming, voorrang voor langzaam verkeer en hopelijk voor meer verkeersveiligheid

-veiliger kruispunt Keizer Karelweg-mr. G. Groen van Prinstererlaan door aanleg van een voorrangsplein met linksaf stroken

-eerste Amstelveense fietsstraat langs de Rembrandtweg

-inrichting schoolzones bij basisscholen langs 50 km/uur-wegen

-nieuwe fietsenstallingen bij diverse winkelcentra, winkelstrips en sportvoorzieningen

-nieuw fietspad bij winkelcentrum Parlevinker

-veiliger kruispunt Van Heuven Goedhartlaan-Onderuit

-vernieuwing van zo'n 900 oude verkeersborden

-vernieuwing van verkeerslichten Stadsplein, oversteek Doorweg-Badlaan, oversteek -Groenhof en Van Heuven Goedhartlaan-Handelsweg

-implementatie nieuw parkeerbeleid, nieuwe parkeerautomaten en bezoekersparkeren

-nieuwe blauw-witte straatnaamborden in diverse wijken

-het duidelijker vormgeven van bestaande rotondes wordt afgerond in 2014

John Levie (BBA) wethouder Verkeer: “In totaal is voor diverse projecten in 2012 en 2013 ruim 2 miljoen euro aan subsidies van de Stadsregio ontvangen. Ook in 2014 en 2015 verwachten wij meerdere subsidiebijdragen van de Stadsregio, deels voor projecten die al in uitvoering zijn, of gereed zijn, deels voor nieuwe projecten. Het exacte bedrag is nog niet bekend. Maar het allerbelangrijkste is, dat we blijven investeren in verkeersveiligheid."

Op de agenda voor 2014 en 2015:

-verbetering diverse fietsroutes

-duidelijkere vormgeving van bestaande rotondes (vervolg)

-vernieuwing diverse verkeerslichten

-aanleg nieuwe rotondes

-aandacht voor verkeerseducatie

-goede stroomlijning bezoek koninklijke familie op Koningsdag.

Bij de uitvoering dient de gemeente rekening te houden met externe factoren, zoals bereikbaarheid tijdens feestdagen en weersomstandigheden. Dit vereist een goede planning. Bewoners en instellingen worden per project nader geïnformeerd. Hiervoor gebruiken we bewonersbrieven, gemeentepagina en de internetsite.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.