Bijgewerkt: 25 mei 2020

Amstelveen is opgewassen tegen financiële risico's

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-04-2012

De gemeente Amstelveen beschikt over 49 miljoen euro om financiële risico's op te vangen. Uit de nota risicobeleid blijkt hiervoor 24 miljoen euro nodig te zijn.

De benodigde 24 miljoen euro voor eventuele risico’s bestaat uit 10 miljoen euro voor onvoorziene uitgaven op de normale begroting (vijf procent van 170 miljoen euro naar boven afgerond).

Daarnaast is er 10 miljoen euro gereserveerd voor kortingen van het Rijk en de extra taken die op de gemeente afkomen in verband met decentralisaties in de zorg. Tenslotte is er 4 miljoen euro ingeboekt om tegenvallende grondverkopen te compenseren.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Wethouder Herbert Raat (VVD) van financiën:’Het college doet er alles aan om een financieel gezonde gemeente te zijn. Op het eerste gezicht staan we er goed voor. Maar er zijn op dit moment veel onduidelijkheden. Zo gaat het Rijk naar verwachting nog meer bezuinigen, waardoor gemeenten jaarlijks minder geld ontvangen. Het College heeft hiervoor 3 miljoen euro apart gezet. Als de bezuinigen van het Rijk hoger zijn, dan moeten we verder bezuinigen’.

Risico’s A9

Er is nog veel onzeker over de ondertunneling van de A9. Momenteel is het College in onderhandeling met het Rijk over de bijdrage van 100 miljoen euro.  Gezien de algemene economische toestand en de rijksbezuinigingen op  gemeenten is het ondenkbaar om deze bijdrage uit de algemene middelen te compenseren, zonder dat de gemeente daardoor in zeer ernstige financiële problemen raakt. Afhankelijk van de uitkomst beslist het college hoe hiermee om te gaan.

Geen winst meer uit grondverkoop

Het college houdt er rekening mee, dat investeringen in infrastructuur en gebouwen niet meer betaald kunnen worden uit de winst die gemaakt wordt uit de verkoop van grond. Door de economische crisis is er namelijk bijna geen winst meer en moeten deze investeringen opgenomen worden in de jaarlijkse begroting. Het College houdt dit de komende jaren goed in de gaten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.