Bijgewerkt: 22 januari 2021

Amstelveen neemt maatregelen voor de fietsveiligheid op de rotondes

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-02-2020

De gemeente Amstelveen neemt een aantal maatregelen voor de fietsveiligheid op rotondes. Het gaat om maatregelen die een afremmend effect hebben en zichtbaarheid verbeteren, zoals het verplaatsen van reclameborden en vervangen van beplanting. Uit onderzoek blijkt dat alle 19 rotondes in Amstelveen aan de inrichtingseisen voldoen.

'We hebben in december 2019 nog eens goed gekeken naar alle rotondes in Amstelveen. Het ging vooral om herkenbaarheid en zichtbaarheid. Het is goed om te constateren dat de rotondes aan de wettelijke voorschriften voldoen. Op de plekken waar we de zichtbaarheid nog beter kunnen maken doen we dat.' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer


Enkele maatregelen die worden genomen zijn op de rotonde Groen van Prinstererlaan - Van Heuven Goedhartlaan. Hier wordt de belijning aangepast zodat de rijbaan voor auto’s smaller lijkt. Dit heeft een afremmend effect. Op de oostelijke fietspaden wordt markering aangepast zodat fietsers niet tegen de rijrichting in fietsen.

Op de rotonde Laan van Kronenburg – Saskia van Uylenburgweg wordt een reclamebord verplaatst voor betere zichtbaarheid. Op de rotonde Laan van de Helende Meesters – Groenelaan wordt een bewegwijzeringsbord verplaatst en op de rotonde Rembrandtweg – Laan Walcheren wordt de beplanting tussen de rijbaan en het fietspad vervangen door lagere beplanting.

Bij het onderzoek is ook gekeken naar verlichting op rotondes. Het blijkt dat op alle rotondes zowel de locatie van de lichtmasten als de intensiteit van het licht voldoen. Het onderzoek naar aanrijsnelheden bij rotondes, waartoe het college is opgeroepen in een motie van het CDA- VVD- GL-, D66- en Senioren Belangen Amstelveen op 12 februari 2020 tijdens de gemeenteraadsvergadering, wordt dit voorjaar uitgevoerd.

Onderzoek naar minder snelheid en meer veiligheid. Collegevoorstel: Mobiliteitsvisie Amstelveen

De Raad, gehoord de beraadslaging, constaterende dat:

1. de afgelopen jaren veel verkeersongelukken zijn gebeurd op rotondes in Amstelveen;

2. de Rai Vereniging (branchevereniging van de auto- en fietsindustrie) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) al jaren pleiten voor meer 30 kilometer-zones binnen de bebouwde kom teneinde het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen;

3. een lagere aanrijdsnelheid van de automobilist een mogelijkheid zou kunnen zijn om de veiligheid van (brom)fietsers en voetgangers te verhogen;

4. rotondes, waar eenrichtingsverkeer voor fietsers geldt veiliger zijn voor fietsers;

5. er in Amstelveen rotondes zijn waar fietsverkeer in twee richtingen toegestaan is;

6. veiligheid in het verkeer hoog op de agenda staat in Amstelveen;

7. de gemeente Amstelveen onderzoek doet of zal gaan doen naar de verkeersveiligheid voor fietsers op rotondes in Amstelveen.

8. 30-kilometerzones in Amstelveen de veiligheid verhogenVan mening dat

1. het aantal verkeersongelukken in Amstelveen moet worden teruggebracht;

2. het onderzoek naar de verkeersveiligheid op rotondes aandacht zou moeten besteden aan de aanrijdsnelheid van de automobilist;

3. het onderzoek naar de verkeersveiligheid de risico's van tweerichtingsverkeer voor fietsers in beeld moet brengen;

4. er in kaart moet worden gebracht, waar er in de toekomst mogelijkheden zijn om 30-kilometerzones in te richten of uit te breiden.

Roept het college op

het onderzoek naar de verkeersveiligheid voor fietsers op rotondes uit te breiden met onderzoek naar de aanrijdsnelheid van de automobilist;

- het onderzoek naar de verkeersveiligheid voor fietsers op rotondes uit te breiden met onderzoek naar één of tweerichtingsverkeer voor fietsers;

- te onderzoeken, waar in Amstelveen 30-kilometerzones zouden kunnen worden ingesteld of worden uitgebreid

de resultaten van dit onderzoek in 2020 te presenteren en gaat over tot de orde van de dag.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.