Bijgewerkt: 27 januari 2021

Amstelveen onderhoudt haar straatbomen in oktober 2017

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-10-2017

In Amstelveen staan ruim 31.000 straatbomen. Elk jaar controleren we een derde van het straatbomenbestand op ziekte en veiligheid. Uit deze controle komen maatregelen voort, zoals snoeien, rooien en het vervangen van bomen. Om het bomenbestand op peil en gezond te houden, is het nodig om jaarlijks een aantal bomen te vervangen. Redenen hiervoor kunnen zijn: ouderdom, ziekten en plagen, of slechte groeiomstandigheden. Onveilige bomen worden direct geveld. We kijken bij het herplaatsen van nieuwe bomen met name naar een verbetering van de groeiomstandigheden en de juiste boom op de juiste plaats.De gemeente start de tweede helft van oktober 2017 met het gefaseerd vervangen van straatbomen. Dat gebeurt dit jaar op bijna 70 verschillende locaties. Het gaat vaak om verwijderen en waar mogelijk vervangen van één, of twee bomen per locatie. De nieuwe bomen plaatsen we zoveel mogelijk in plantsoenvakken, waar de groeiomstandigheden beter zijn dan in de bestrating. De nieuwe bomen planten we deze winter. De gemeente stemt dit jaarlijks met de Groenraad af.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Bomen ruimen in Westwijk op 5 juli 2016


Zie ook informatie over de vervanging van de straatbomen (met locatielijst) www.amstelveen.nl/boombeheer. Download de Bomenrenovatielijst van 2017 (pdf 7 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.