Bijgewerkt: 27 januari 2021

Amstelveen onderzoekt mogelijkheden van de kringloopeconomie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-01-2018

De gemeente Amstelveen start vanuit het programma Smart City samen met duurzaamheidspartners en ondernemers in Amstelveen een onderzoek van de kringloopeconomie. Een kringloopeconomie is een economie, waarbij grondstoffen worden hergebruikt. Door een analyse van grondstoffen-stromen in de stad, kan worden bekeken waar het nodig en mogelijk is grondstoffen in de kringloop te houden. Het belang van circulaire economie werd eerder benadrukt in de vastgestelde Economische Agenda en in de Aanpak Duurzaamheid van de gemeente.

Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken: 'Met het besef, dat grondstoffen eindig zijn, zien steeds meer ondernemers kansen voor circulaire productieprocessen, het gebruik van energie die onuitputtelijk is, zoals wind- en zonne-energie en het benutten van reststoffen. Door samen met een aantal duurzaamheidspartners en andere Amstelveense ondernemers een scan uit te voeren in onze stad, maken we inzichtelijk waar die kansen liggen. De gemeente financiert dit onderzoek, zodat ondernemers straks weten wat ze kunnen doen om bij te dragen aan een circulaire economie'.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2018)

Een kringloopeconomie is een regeneratief systeem, waarin de grondstoffeninvoer en afval, uitstoot en energielekkage worden geminimaliseerd door het vertragen, sluiten en vernauwen van materiaal- en energielijnen


Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid: 'Het oneindig kunnen hergebruiken van grondstoffen maakt een economie circulair. In zo’n economie zijn afvalproducten uit het ene proces grondstoffen voor een ander productieproces. Alle materialen worden dan duurzaam gebruikt. Het schaarser worden van grondstoffen dwingt ons te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Dit kan de gemeente niet alleen. Na het onderzoek maken we samen met Amstelveense deelnemende bedrijven keuzes uit díe sectoren, waar goede resultaten te behalen zijn. Vervolgens bepalen we een aantal proefprojecten die ondernemers zelf, of met hulp van de gemeente kunnen gaan doen.'

Het resultaat van de scan is een voorstel voor concrete acties, waar ondernemers samen werken aan het behoud van economische waarde in hun bedrijvigheid. Naar verwachting is de scan in mei 2018 afgerond. De Amstelveense duurzaamheidpartners waaronder woningcorporatie Eigen Haard, Gideon Goudsmit, Rabobank, de Ondernemersvereniging Amstelveen èn de gemeente Amstelveen willen gezamenlijk bijdragen aan een duurzame samenleving. Met name op het gebied van circulaire economie zien de partners kansen voor Amstelveen.

Een kringloopeconomie is een regeneratief systeem, waarin de grondstoffeninvoer en afval, uitstoot en energielekkage worden geminimaliseerd door het vertragen, sluiten en vernauwen van materiaal- en energielijnen. Dit kan worden bereikt door duurzaam ontwerp, onderhoud, reparatie, hergebruik, her-fabricage, renovatie en recycling. Dit in tegenstelling tot een lineaire economie die een 'neem, maak en verwijder' -model van de productie is.

Het concept van een circulaire economie (CE) is voor het eerst door twee Britse milieueconomen David W. Pearce en R. Kerry Turner in 1989 aan de orde gesteld. In de economie van natuurlijke hulpbronnen en het milieu wezen zij erop, dat er een traditionele open economie werd ontwikkeld zonder ingebouwde neiging tot recycling, wat tot uiting kwam in de behandeling van het milieu als een afvalreservoir.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.