Bijgewerkt: 24 januari 2021

Amstelveen spaart vanaf 2018 jaarlijks 3,2 miljoen euro

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-10-2016

De gemeente Amstelveen spaart vanaf 2018 jaarlijks 3,2 miljoen euro, blijkt uit de programmabegroting van 2017. Dit gebeurt binnen een structureel sluitende begroting. Na de door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota 2017 op 13 juli 2016, is op 12 oktober 2016 door het college van B en W besloten de programmabegroting 2017 aan de gemeenteraad voor te leggen.

In de Kadernota 2017 (dit is de voorbereiding voor de programmabegroting 2017) is reeds gekozen voor sparen voor de volgende generatie. Dit, omdat de inkomensstroom die binnenkwam via nieuwe woonwijken, bedrijfsterreinen en kantorenlocaties ten einde loopt. De gemeentelijke grenzen van Amstelveen zijn letterlijk bereikt. De ontwikkeling van Amstelveen naar beheergemeente betekent, dat er nu al is nagedacht over hoe toekomstige investeringen worden gefinancierd. Dit geldt zowel voor het op peil houden van het voorzieningsniveau als voor grote (infrastructurele) projecten. Het is daarom verstandig om op een nieuwe manier te sparen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën: “Door jaarlijks € 3,2 miljoen opzij te zetten hoeven onze kinderen het ‘tafelzilver’, zoals de sportvelden, niet te verkopen, omdat zij geld nodig hebben. Maar we investeren ook in de toekomst, zoals de € 29 miljoen in onderwijshuisvesting. Amstelveen moet een gemeente blijven, waar het fijn wonen en werken is. Met hoogwaardige voorzieningen, een gezonde financiële positie en een lage lokale lastendruk.” De Programmabegroting 2017 (pdf 14 pagina’s) wordt in de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2016 behandeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.