Bijgewerkt: 27 januari 2021

Amstelveen tekent intentieovereenkomst Circulair Inkopen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-06-2018

‘Samen werken aan een toekomstgerichte samenleving’. In 2025 50% circulair inkopen: dat is de ambitie van de gemeenten, de provincies en de Vervoerregio in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Hiertoe hebben vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners op 20 juni 2018 een intentieverklaring ondertekend.

De MRA wil toegroeien naar een regio, waar verspilling van grondstoffen en energie tot het verleden behoren en producten maximaal voor hergebruik in aanmerking komen. Circulair opdrachtgeven en circulair inkopen vormen hiertoe een belangrijke ‘game changer’. De MRA-deelnemers kopen jaarlijks namelijk voor ongeveer € 4 miljard in. Het benutten van die inkoopkracht zal als een magneet naar de markt gaan werken.

Foto Gemeente Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid en andere wethouders van de MRA-gemeenten bij de ondertekening van de intentieovereenkomst Circulair Inkopen en aanbesteden


Routekaart. Al in 2022 willen de MRA-partners voor tenminste 10% van hun producten, goederen en diensten circulair inkopen. Het streven naar 50% circulaire inkoop in 2025 betreft vervolgens een tussendoel naar volledig circulair opdrachtgeverschap. In 2025 wordt bepaald hoe de betrokken partijen zo snel mogelijk tot volledig circulair inkopen kunnen overgaan, waarbij wordt bekeken of 2030 als eindjaar mogelijk en wenselijk is. Een nog te ontwikkelen routekaart geeft handen en voeten aan de ambitie. In de intentieverklaring is tevens afgesproken om regelmatig tussentijds de voortgang te monitoren. Dit gebeurt in samenhang met marktontwikkelingen. Zo nodig volgt tussentijdse bijstelling.

Ambitie. Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid: ‘De nu gemaakte afspraken passen binnen het Collegeprogramma. Ook was de gemeente zelf al bezig met duurzaam inkopen. Dit is een uitbreiding hiervan, die past bij de ambitie uit het collegeprogramma. De ondertekening van circulair inkopen en aanbesteden heeft een aantal voordelen. We kunnen samen inkopen met de gemeenten van de Metropoolregio. En we kunnen van elkaar leren en elkaar versterken. Met de gemeenten van de Metropoolregio steken we meer dan 100 miljoen euro in de circulaire economie. We zetten hier mee een grote stap in de richting van een in een duurzame en toekomstgerichte samenleving.’

Krachten bundelen. De gemeente Amsterdam is in absolute zin de grootste inkooporganisatie in de MRA. ‘Het Amsterdamse college heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan’, zegt de Amsterdamse wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck. ‘Als partners in de metropoolregio moeten wij het goede voorbeeld geven voor een circulaire markt én maatschappij. Dit kunnen de afzonderlijke partijen niet alleen. Samen zetten wij ons in voor een duurzamere regio.’ Wethouder Gordon: ‘Wij zijn blij met deze intentieovereenkomst, die zal leiden tot een grote verandering in de inkoopwereld. Samen staan we sterk. Met zijn allen bundelen we de krachten. Zo kunnen we de markt helpen circulair te worden en maken we de regio klaar voor de toekomst.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.