Bijgewerkt: 23 januari 2020

Amstelveen wil de afvalscheiding verbeteren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-11-2010

Verbeteren van de afvalscheiding. Dit is het uitgangspunt van het Afvalbeleidsplan 2011-2015 dat het college ter besluitvorming aanbiedt aan de gemeenteraad. Het voorgestelde inzamelsysteem is zo ingericht, dat het inwoners stimuleert afval goed gescheiden aan te beiden. Daarnaast vergroot het de bewustwording over het nut van afvalscheiding.

Vuilniscontainers Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Ondergrondse vuilniscontainers voor papier- en restafval


De gemeentelijke dienstverlening blijft ondanks de bezuinigingen hoog in het vaandel staan. In de plannen stelt het college voor per 1 juni inzameling van restafval om de week uit te voeren; per 1 juni 2011 de frequentie te verhogen van de plasticinzameling naar eens per twee weken.

Ook het fasegewijs starten van vierwekelijkse papierinzameling met minicontainers bij laagbouw. Bij de afvalinzameling en –verwerking zoekt Amstelveen voortdurend naar een evenwicht tussen kosten en kwaliteit/milieurendement.

Wethouder John Levie: 'De eerdere motie Oud papier apart' streeft naar 55% hergebruik huishoudelijk afval. Dat haal je alleen, als je er iets voor wil doen, iets wil veranderen, anders is zo'n cijfer onhaalbaar'.

Het afvalbeleidsplan is een antwoord op de motie ‘Oud papier apart’ ingediend op 16 september 2009 door PvdA, D66, GroenLinks, OCA en Christen Unie. De motie riep het college op te komen tot het invoeren van gescheiden papierinzameling met minicontainers bij laagbouw.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.