Bijgewerkt: 18 januari 2021

Amstelveen wil de huur van culturele instellingen kwijtschelden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-08-2020

Door coronamaatregelen verwachten de negen grote culturele instellingen in Amstelveen tot het einde van het jaar 2020 een gezamenlijk verlies van bijna € 2,8 miljoen. Om een gevarieerd cultureel aanbod te behouden, is financiële ondersteuning noodzakelijk. Kwijtschelding van huur en gemeentelijke lasten helpt een groot deel van de instellingen om financieel gezond te kunnen blijven én om aanspraak te maken op geld van het Rijk en de provincie.

Om ervoor te zorgen dat Amstelveense culturele instellingen kunnen gebruikmaken van fondsen van het Rijk en de provincie Noord-Holland moet de gemeente ook een financiële bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door het kwijtschelden van de huur of gemeentelijke lasten. Meerdere instellingen hebben bericht ontvangen aanspraak te kunnen maken op een financiële bijdrage. In totaal ruim 300.000 euro. Om hier aanspraak op te maken stelt het college van B en W de gemeenteraad voor in te stemmen met de kwijtschelding.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur


Fonds Podiumkunsten en Mondriaan Fonds stellen vanwege de coronacrisis middelen beschikbaar aan podia en musea op voorwaarde dat de betreffende instelling dezelfde bijdrage krijgt van een gemeente. Het moet gaan om een onvoorwaardelijke toewijzing van financiële middelen, zoals huurkwijtschelding. Een garantiesubsidie valt hier niet onder. 'Met de huurkwijtschelding kunnen we een groot deel van de culturele instellingen die door de coronamaatregelen schade hebben opgelopen financieel ondersteunen. Daarnaast zorgt het ervoor dat de instellingen kans maken op een financiële bijdrage vanuit het Rijk en de provincie. Dit kunnen we niet laten liggen om onze culturele instellingen door deze crisis te loodsen' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur.

Financiële toezeggingen. Schouwburg Amstelveen heeft 203.101 euro en P60 heeft 64.260 euro bij Fonds Podiumkunsten aangevraagd en toegezegd gekregen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet Amstelveen 267.361 euro matchen. De schouwburg heeft in de eerste ronde ook 40.000 euro gekregen van Kickstart Cultuurfonds. Het Mondriaanfonds maakt in september bekend of het Cobra Museum een bijdrage ontvangt. Een bewijs van matching dient bij de meeste cultuurfondsen voor 1 oktober 2020 aangeleverd te worden, anders worden de aanvragen afgewezen.

Provinciaal Noodfonds. Uit het Provinciaal Noodfonds wordt 6,6 miljoen euro beschikbaar gesteld om de regionale infrastructuur in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in stand te houden. Het Provinciaal Noodfonds draagt maximaal 65 procent van het netto schadebedrag per instelling bij, op voorwaarde dat de gemeente dit aanvult tot 100 procent. Het totaalbedrag van aanvragen bij het Provinciaal Noodfonds wordt geschat op maximaal 676.458 euro. Om hiervoor in aanmerking te komen moet Amstelveen maximaal 364.247 euro matchen.

Voorwaarden kwijtschelding. Het college van B en W van Amstelveen heeft eind juli 2020 de voorwaarden vastgesteld voor kwijtschelding van huur of gemeentelijke lasten (voor instellingen die niet in een gemeentelijk pand verblijven) voor maximaal 6 maanden. De huurkwijtschelding wordt nog in de gemeenteraad in september 2020 besproken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.