Bijgewerkt: 26 januari 2021

Amstelveen wil in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-09-2016

Op Duurzame Dinsdag 6 september 2016 feliciteerde wethouder Peter Bot (duurzaamheid) duurzaamheidspartner Rabobank Amstel en Vecht met hun samenwerking met energieloket Bleeve. Inwoners krijgen bij hun hypotheekaanvraag hulp bij het nemen van energiebesparende maatregelen en kunnen deze meefinancieren. Het initiatief draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van Amstelveen om in 2040 niet meer afhankelijk te zijn van fossiele energie.

Zo’n 50 procent van de woningen in Nederland heeft energielabel, D of lager. De Rabobank wil zich samen met energieloket Bleeve inzetten voor het verduurzamen van de woningvoorraad door met hun klanten te kijken hoe zij energie kunnen besparen in hun woningen. Behalve meer comfort en lagere woonlasten, hebben energiebesparende maatregelen een positief effect op de woningwaarde.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2016)

Vlnr.: André van der Poel (beleidsmedewerker Duurzaamheid gemeente Amstelveen), Marcel Ruikers (Rabobank Amstel en Vecht), Reinier Schneider (Bleeve) en wethouder Peter Bot (Duurzaamheid gemeente Amstelveen)


Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid: “Amstelveen wil in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De grootste uitdaging hierbij is het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Woningeigenaren zijn hierbij belangrijk: zij zijn verantwoordelijk voor 31% van het totale gasverbruik en 19% van het elektriciteitsverbruik in Amstelveen. Ik ben er van overtuigd, dat deze vernieuwde aanpak werkt. Daarom gaan we met Rabobank en Bleeve subsidie aanvragen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om deze aanpak verder te ontwikkelen en als voorbeeld te laten dienen voor andere gemeenten. De maatregelen die uit het advies van Bleeve komen, kunnen uitgevoerd worden door lokale ondernemers. Zo brengen we vraag en aanbod effectief samen en draagt dit project bij aan onze lokale werkgelegenheid. Ik hoop, dat veel woningeigenaren in Amstelveen ervan gebruik maken.”

Marcel Ruikers, manager Financieel Advies Rabobank Amstel en Vecht: “We attenderen onze klanten op de mogelijkheden om energiebesparende maatregelen mee te financieren, zoals zonnepanelen, of extra isolatie. Daarnaast bespreken we ook de mogelijkheden om vrij vermogen te investeren waarbij een hoger rendement behaald kan worden, in combinatie met verbetering van het wooncomfort en een positieve bijdrage aan het milieu. We verwijzen onze klanten naar www.Bleeve.nl  en attenderen ze op subsidiemogelijkheden (www.energiesubsidiewijzer.nl) of bijvoorbeeld het Nederlandse Energiebespaar Fonds (www.energiebespaarlening.nl ).”

Reinier Schneider, medeoprichter Bleeve: “Bleeve biedt een online platform, waarop woningeigenaren een huisscan kunnen doen die direct inzicht geeft in de mogelijkheden om energie te besparen, of juist op te wekken. Zo kunnen we een goed en snel advies geven over het rendement, energielabelstijging en kosten die met een additionele investering gepaard gaan.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.