Bijgewerkt: 17 januari 2021

Amstelveen wil meer invloed op investeringen woningcorporaties

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-05-2015

Amstelveen wil meer invloed op het investeringsprogramma van de in Amstelveen werkzame woningcorporaties. Daarom komen garantiestellingen eerst ter bespreking in het college, voordat corporaties daadwerkelijk kunnen gaan investeren. Hierdoor krijgt Amstelveen meer inzicht in financiële risico’s en mogelijkheden om deze te verkleinen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Wonen


Amstelveen staat, net als heel veel gemeenten in Nederland, garant voor de bouw van sociale woningen vanuit het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). WSW zorgt door middel van garantstelling, dat woningcorporaties tegen lagere rentetarieven leningen kunnen aantrekken. Herbert Raat, (VVD) wethouder Wonen: “De Vestia-affaire en de parlementaire enquête Woningcorporaties onderstrepen, dat je de vinger aan de pols moet houden. De huidige ongelimiteerde achtervangovereenkomst vervangen we daarom door een nieuwe regeling, waarbij we iedere aanvraag voor een garantiestelling van een lening vooraf bekijken en beoordelen, zoals is afgesproken in ons coalitieakkoord Ruimte voor Amstelveen.”


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.