Bijgewerkt: 25 mei 2020

Amstelveen zoekt nieuwe aanbieder begeleiding inburgeraars

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-04-2012

De gemeente Amstelveen is opzoek naar een bedrijf, dat per 1 mei 2012 de begeleiding van inburgeraars kan voortzetten. Dit omdat het BON, expertisecentrum in de regio Amstelland/ Amsterdam op het gebied van inburgering en re-integratie (onderdeel van de Stichting Cardanus), eind vorig jaar liet weten de begroting niet langer rond te krijgen.

raat  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen besloot eerder dit jaar de werkzaamheden via een payroll constructie uit te laten voeren. Wethouder Herbert Raat (VVD) van Inburgering:’We zijn erachter gekomen, dat hier toch te veel haken en ogen aan zitten. Voortschrijdend inzicht heeft het college doen beslissen op zoek te gaan naar een externe partij, die deze taken op zich kan nemen. Het is kort dag, maar ik heb er alle vertrouwen in, dat dit gaat lukken. Inburgeraars krijgen hun begeleiding’.

Gewijzigde wetgeving

In 2012 krijgen alleen vluchtelingen een traject aangeboden(wettelijk verplicht). Per 1 januari 2013 wijzigt de wet Inburgering. De gemeente heeft dan geen taken meer voor de inburgering. De gevolgen voor de afwikkeling hiervan zijn nog onduidelijk.

Inburgering?

Immigranten die langdurig in Nederland komen wonen, moeten de taal spreken en de Nederlandse samenleving kennen. Gemeenten zoeken inburgeraars actief op in de wijk en op het werk. Daar krijgen de inburgeraars de kans een inburgeringstraject te volgen, dat aansluit bij hun mogelijkheden.

Naturalisatie  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Genaturaliseerde immigranten op het terras van het raadhuis van Amstelveen op 21 maart 2012 met wethouder John Levie als loco-burgemeester


Inburgeringscursus en inburgeringsexamen

Om in te kunnen burgeren, moet de immigrant de Nederlandse taal leren en moet het weten, hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Zijn, of haar kennis wordt getoetst aan de hand van het inburgeringsexamen. Als de immigrant slaagt voor dit examen, dan is ingeburgering geslaagd. Om de slaagkans te vergroten moeten eerst de immigranten een inburgeringscursus volgen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.