Bijgewerkt: 28 januari 2021

Amstelveense delegatie op handelsmissie in Japan in 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-11-2015

Mevrouw drs. Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de handelsmissie in Japan in november 2015:

Geachte dames en heren,

Van 7 tot 14 november 2015 bracht een delegatie van bedrijven, kennisinstellingen en culturele instellingen een bezoek aan Japan. De delegatie stond onder leiding van burgemeester Eberhard van der Laan, de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren (Economie en Kunst en cultuur) en mijzelf. Het bezoek vond gelijktijdig plaats met de missie naar Japan van premier Rutte en minister Kamp (Economische Zaken).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mevrouw drs. Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen


Handelsmissies, zoals deze zijn van grote betekenis in de betrekkingen tussen Japan en de metropoolregio Amsterdam. Op basis van nieuwe en hernieuwde contacten in Japan zie ik positieve ontwikkelingen voor de regio én voor Amstelveen. De banden met de bedrijven die in Amstelveen een vestiging hebben zijn aangehaald en versterkt. Daarnaast neemt Amstelveen graag haar verantwoordelijkheid voor het creëren van nieuwe werkgelegenheid en onderschrijft het belang van contacten met landen, waar bevolkingsgroepen in onze gemeente hun roots hebben. Zo begrijpen we beter hun culturele achtergrond en kunnen zo beter inspelen op wensen en behoeften van die groepen.

Bedrijfsbezoeken

In de regio Amsterdam zijn op dit moment meer dan 350 Japanse bedrijven gevestigd die een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en economische groei. We bezochten verschillende bedrijven die al in de regio gevestigd zijn. Daarbij werd opnieuw duidelijk, dat de regio Amsterdam voor Japanse bedrijven een toegangspoort tot het vasteland van Europa is: vanuit hun kantoor hier is door de goede logistieke verbindingen de Europese markt te bedienen. Opvallend is, dat Japanse bedrijven aangeven, dat door de goede verbindingen vanaf Schiphol, de regio Amsterdam ook belangrijker wordt als toegangspoort tot Afrika. Door deze bezoeken werd een nog beter inzicht verkregen in de wereldwijde bedrijfsactiviteiten. Onder leiding van burgemeester Mirjam van ’t Veld werden bedrijfsbezoeken gebracht aan onder meer Kewpie en Yakult. Bedrijven die een belangrijke rol spelen in onze regio. Door deze bezoeken werd een nog beter inzicht verkregen in de wereldwijde bedrijfsactiviteiten.

Voor Japanse bedrijven die interesse hebben in het zich vestigen in de Amsterdamse regio, zijn - toegespitst op investeringen en het bedrijfsvestigingsklimaat in onze regio - drukbezochte seminars gehouden in samenwerking met Netherlands Foreign Investment Agency (onderdeel van het ministerie van economische zaken) en  de Bank of Tokyo Mitsubishi. Tijdens deze seminars hebben zich diverse bedrijven gemeld, die belangstelling hebben om zich te vestigen in de Amsterdamse regio. Hieraan zal door NFIA en amsterdam inbusiness de komende maanden opvolging worden gegeven.Op mijn verzoek heb ik ook bezoeken gebracht aan bedrijven die vestigingen hebben in Amstelveen, zoals Canon en de Life Science divisie van Mitsubishi Corporation. In het verlengde van het bezoek aan Mitsubishi heb ik deze week een bezoek gebracht aan de vestiging in Amstelveen. Sinds 1 september dit jaar is het Europese hoofdkantoor van de Life Science divisie (MCLS Europe) gevestigd aan de Stroombaan. De locatie is bewust gekozen in hetzelfde gebouw waar ook Nestle is gevestigd. Nestle is één van hun belangrijkste klanten. Daar bleek, hoe zeer het gewaardeerd wordt, dat wij het hoofdkantoor in Japan hebben bezocht. Het bedrijf telt op dit moment 5 werknemers, maar men verwacht een snelle groei door te maken. De gehuurde kantoorunit is daar ook op afgestemd.

Het bezoek aan Canon was eveneens succesvol. Een kleine delegatie werd ontvangen door de heer Tanaka, de Vice President. Uit het gesprek bleek, dat de relatie met de gemeente zeer op prijs wordt gesteld. Het is belangrijk om in nauw contact te blijven met het bedrijf om op toekomstige ontwikkelingen adequaat te kunnen inspelen&
Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De leden van het Japanse Sakura Koor naast de kersenbomen, maken zich klaar voor het optreden tijdens het 15de Cherry Blossom Festival in Amstelveen
Topstukken Okura naar Nederland

Samen met burgemeester Van der Laan heb ik gesproken met baron Okura over de collectie van het Okura Museum in Tokio. Het museum is wegens verbouwing gesloten en er is afgesproken, dat topstukken uit de collectie uitgeleend worden aan Nederlandse musea. De stukken zullen tentoongesteld worden in het Rijksmuseum, het Japanmuseum SieboldHuis in Leiden én het Museum Jan van der Togt in Amstelveen.

Denim

Binnen onze regio is enkele jaren geleden de Stichting House of Denim opgericht. Een platform voor onderwijs, ondernemerschap en innovatie voor denimindustrie. Amsterdam staat bovendien bekend als de denimstad van Europa: er zijn veel kantoren van jeansmerken gevestigd en ook het ontwerp en promotie gebeurt veelal vanuit Amsterdam. Ik heb samen met een aantal denimbedrijven een bezoek gebracht aan de stad Kurashiki, waar van oudsher denim wordt geproduceerd. Hier zijn plannen besproken voor samenwerking tussen een Nederlands jeansmerk en Japans productiebedrijf. Een mooi resultaat, dat zeker een vervolg zal krijgen.

De rol van de vrouw in de Japanse maatschappij, diversiteit en vergrijzing

Aan het einde van de handelsmissie heb ik gesproken met twee vertegenwoordigsters van Womenomics. Aan deze organisatie zijn allemaal topvrouwen uit de wetenschap en het bedrijfsleven verbonden. Ik sprak met hen over de rol van de vrouw in de Japanse samenleving en politiek. Maar ook over onderwerpen als vergrijzing, kinderopvang en diversiteit.

Zo is in Japan, net als in Amstelveen sprake van vergrijzing. De zorg voor ouderen neemt daarmee toe. Veel Japanse 40-ers moeten hun baan opzeggen om voor hun ouders te zorgen. De Japanse regering heeft nu aangegeven meer te willen investeren in bejaardentehuizen om deze tendens te keren. Dit in tegenstelling tot het Nederlandse beleid, waarbij ouderen steeds langer thuis moeten wonen.

Specifiek over de rol van de vrouw zei één van de vrouwen, waarmee ik sprak: “Om vooruit te komen in de wereld moet je uniek zijn, en als vrouw in de zakenwereld ben je dat per definitie al.” Duidelijk werd wel, dat een aantal bedrijven in Japan proactief werkt aan het promoten van managementposities voor vrouwen. Deze vrouwen bekleden vervolgens tevens een rolmodel, waarbij wel de vraag werd opgeworpen, of opvolging in dergelijke functies door vrouwen ook zal plaatsvinden. Duidelijk werd, dat in deze intenties nog nadrukkelijk moet worden geïnvesteerd.

Ook de rol van vrouwen in de Japanse politiek was onderwerp van gesprek. Naar voren kwam, dat Japan tot op heden nog maar weinig (8) vrouwelijke burgemeesters kent. Vrouwen met politieke ambitie blijken eerder te kiezen voor het nationale parlement, al wordt in Japan wel benadrukt, dat de lokale politiek geldt als de belangrijkste kweekvijver voor het nationale politieke speelveld.

In het gesprek kwam ook innovatie als doel van diversiteit aan de orde. Diversiteit wordt nu eenmaal niet bereikt door ‘verschillende’ mensen aan een tafel te zetten, maar juist door een veelzijdigheid aan innovatieve, creatieve en afwijkende meningen te verzamelen. Maar zo is ook leeftijd en werkervaring een belangrijk punt van diversiteit. Het bleek goed om genoemde onderwerpen en ontwikkelingen op een open manier met elkaar uit te wisselen.

Ik hoop u hiermee een indruk te hebben gegeven van de recente handelsmissie naar Japan en het belang hiervan voor Amstelveen en de regio. Er komt op een later moment nog een gedetailleerd verslag van amsterdam inbusiness over deze reis.

Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Amstelveen,

mevrouw drs. M.M. van ’t Veld

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.