Bijgewerkt: 26 januari 2021

Amstelveense millennium bamboe dome in het Stadshart

Nieuws -> Gemeente

Bron: Conchita Willems/Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
15-09-2013

Amstelveen is millenniumgemeente. Dit wil zeggen, dat wij ons als stad inzetten voor de acht millenniumdoelen die in 2000 zijn opgesteld door de Verenigde Naties om de levensomstandigheden wereldwijd te verbeteren. Niet alleen de gemeente zelf, maar ook veel Amstelveense organisaties en bedrijven zetten zich hiervoor in. De gemeente vindt het belangrijk om dit gezamenlijk uit te dragen. Tijdens de opening van het culturele seizoen (13-15 september 2013) presenteerden ze Amstelveen als een millenniumgemeente.

Naast het grote podium en de eettentjes van Amstelveen Culinair werd op het Stadsplein een ‘Millenniumdôme’ opgebouwd. Dit is hèt podium voor alle Amstelveense organisaties die een bijdrage leveren aan de millenniumdoelen. Het bood de kans om aan een breed publiek te laten zien, wat verschillende organisaties doen en om mensen te enthousiasmeren om mee te doen.

milleniumdome Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De Milleniumdome met bamboe constructie op het Stadsplein van Amstelveen op 13 september 2013


Al sinds 2005 is Amstelveen een Millennium Gemeente en sluit zich hiermee aan bij ruim 150 andere Nederlandse gemeenten, die zich actief inzetten voor het behalen van de 8 millenniumdoelen. De naam Millenniumdôme is afgeleid van de bamboe dôme. Een prachtige tent met een constructie van bamboestammen. Bamboe is sterk en duurzaam bouwmateriaal dat bovendien ‘groeit als gras’. Deze bamboearchitectuur, die vooral voorkomt in Suriname, is heel geschikt als vervanger van tropisch hardhout. In 2000 hebben de 189 lidstaten van de Verenigde Naties de millenniumdoelen vastgesteld. Hierbij werd afgesproken om vóór 2015 aantoonbare resultaten te boeken op het gebied van armoedebestrijding, onderwijs, gezondheid en duurzaamheid.

Burgemeester Jan van Zanen en stichting SENS (Stichting Empowerment Nederland Suriname) openden vrijdagavond 13 september 2013 het Amstelveense Millennium Festival. Presentaties en workshops werden zaterdag 14 en zondag 15 september gegeven in de Dôme. ‘Ook deze Dôme is een Amstelveense steen die gezet is op het bouwwerk van onze saamhorige goede toekomst wereldwijd! Er blijft daarnaast veel aandacht voor de rol die wij spelen. Het moet niet (alleen) gaan om ontwikkelingssamenwerking tussen overheden, maar om het brede beleid, ook tussen vrijwilligersorganisaties.’

milleniumdome Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Leden van de accordeonvereniging Concertina's op het podium maken een beetje sfeer op deze regenachtige dag onder leiding van dirigente Elly Meekel


Het was inspirerend en hartverwarmend om in de Dôme te zien, hoe Amstelveense vrijwilligers zich al zo veel jaren inzetten voor deze 8 werelddoelen: Armoede en honger uitbannen - basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen - gelijke behandeling van mannen en vrouwen - kindersterfte terugdringen - gezondheid van moeders verbeteren - strijd leveren tegen hiv/aids, malaria en andere ziekten - actief werken aan een duurzaam milieu - werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling.

milleniumdome Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Anne Kaiser, beleidsmedewerkster Internationale betrekkingen van de gemeente Amstelveen informeert burgemeester Van Zanen over het programma in de Millenniumdome. Achter haar staat Anouschka Bezuijen, adviseur Kabinetszaken die de burgemeester overal begeleidt


milleniumdome Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De Concertina's ontmoeten burgemeester Van Zanen met veel plezier
Er waren ook programma’s voor kinderen, zoals een recycle workshop, waar van lege plastic flessen bruikbare dingen werden gemaakt en veel Amstelveense organisaties verrichten waardevolle werk om de millenniumdoelen te verwezenlijken. Voorbeelden hiervan zijn:

De Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert steunt projecten in de Derde Wereld, die bijdragen aan een menswaardig bestaan.

De Stichting Eco-Trust heeft een programma voor kinderen in India en het is gericht op de zorg voor het kind zelf. De zorg, dat kinderen die vrijwel kansarm geboren worden, later kansrijk worden.

milleniumdome Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het Milleniumverhaal met bamboes trekt blijkbaar alleen wat ouder publiek


De Stichting Worae Care staat symbool voor een gelijke en eerlijke wereld, waarin voor iedereen gezorgd zal worden. Vooral in de armere landen, zoals in Ghana zijn ziekenhuizen een essentieel onderdeel van die zorg.

Leerlingen van het Herman Wesselink College zetten zich in voor het Kinderdorp Namugungo in Oeganda. Alle klassen zullen geld inzamelen voor dit project. Het is dan natuurlijk van belang, dat de leerlingen in Nederland iets weten van dit land in Afrika.

milleniumdome Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Burgemeester Jan van Zanen vertelt in zijn toespraak over de duurzame doelen van de millennium gemeente Amstelveen


milleniumdome Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De aanwezigen volgen de toespraak van de burgemeester al slokjes nemend van de duurzame champagne


De Stichting Barbarugo laat arme Ghanezen geld verdienen door bamboe plantages op te zetten en de bamboe te verkopen om huizen te bouwen. De eerste drie families hebben nu hun eigen bamboeplantages een in de Volta regio (het vormalige Togoland) en twee in regio Brong Ahafo. Er is volgens de internationale bamboe-organisatie INBAR nu al in Ghana een tekort van meer dan 3 miljoen ton hout, of bamboe. Dat wordt nu illegaal gekapt uit het oerwoud. Vanwege de explosieve groei van de bevolking en van de welvaart ziet de toekomst van deze bamboeplanters er goed uit. Bamboe vergt weinig onderhoud en leeft 40 tot 50 jaar.

De gemeente Amstelveen is samen met de andere Europese partnersteden van Villa El Salvador (VES) (Peru) - Santa Coloma (Spanje) en Rezé (Frankrijk) een nieuw project gestart in juni 2013. Door ervaring, middelen en kennis te bundelen met de andere Europese partnersteden kan een effectievere bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van Villa El Salvador. Het betreft een project ter verbetering van het afvalmanagement in Villa el Salvador.

Amnestygroep Amstelveen zet zich voor de slachtoffers van de schendingen van de mensenrechten in de wereld, maar velen van hen ook gestimuleerd daar iets aan te doen. Maandelijks worden er vele brieven verstuurd aan diverse autoriteiten door de leden van de Amnesty-groep, schrijfabonnees, bezoekers van kerken en jongeren.

Oikocredit verstrekt leningen aan groepen mensen in ontwikkelingslanden die bij banken niet voor krediet in aanmerking komen. Ze financieren naast microkredietinstellingen ook fairtrade-coöperaties, kleine en middelgrote ondernemingen. Deze brede aanpak levert banen op en biedt ondersteuning aan gemeenschappen.

milleniumdome Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Mevrouw Reshmi Oemrawsingh, directeur van het architectenbureau Atelier voor Architectuur en lid van de Stichting Empowerment Nederland Suriname vertelt over bamboe, als duurzaam bouwmateriaal


Duurzaam MKB Award

Op 10 oktober 2013 wordt de regionale MKB Duurzaamheid Award uitgereikt. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder Amstel en Uithoorn, samen de Amstelland regio, introduceerden de Duurzaam MKB Award in juli 2013.

Deze prijs is voor MKB ondernemers die bijzondere prestaties verrichten op het gebied van duurzaam ondernemen. Zoals het zoeken naar milieuvriendelijke alternatieven, de verhoging van het welzijn van de werknemers, werkgelegenheid bieden aan mensen met een beperking, bevorderen van eerlijke handel, of het verduurzamen van productketens.

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat het om evenwichtige aandacht voor ecologische (planet), economische (profit) en maatschappelijke (people) aspecten in de bedrijfsvoering. Voor een duurzame bedrijfsvoering is het belangrijk om economisch vitaal te zijn. Om ook op langere termijn succesvol te zijn is het belangrijk om verder te kijken dan alleen naar ‘profit’. Lees meer over het gemeentelijke millennium project: http://www.millenniumgemeente.nl/Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.