Bijgewerkt: 5 augustus 2020

Amstelveense ondernemers willen lagere bijdrage tunnel

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
31-03-2011

De Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) vindt het een goede zaak, dat de gemeente opnieuw met het Rijk gaat onderhandelen over de hoogte van de bijdrage aan de A9-tunnel. Het bestuur van de OA meent, dat 100 miljoen euro teveel is voor een gemeente als Amstelveen. De ondernemers hopen wel, dat de tunnel doorgaat, maar wel tegen een voor Amstelveen draagbare bijdrage.

De OA vreest, dat kostenoverschrijdingen kunnen leiden tot hogere lasten voor zowel de burger als voor het bedrijfsleven. De OA betreurt wel de beslissing van de provincie Noord - Holland om af te zien van een randweg door de Bovenkerkerpolder. Die weg moet de verbinding tussen N201 en A9 verbeteren en volgens de OA is de weg nodig voor een goede doorstroming van het (vracht)verkeer en voor het weren van doorgaand verkeer uit de bebouwde kom.

De OA dringt er bij het provinciebestuur op aan de weg alsnog te aan te leggen, dan wel zo snel mogelijk te komen met een goed alternatief. Langer uitstel acht de OA onaanvaardbaar, mede gezien het recent ondertekende tracébesluit voor verbreding van de A9 als onderdeel van de verbetering van de wegen in de corridor Schiphol-Amsterdam Almere.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.