Bijgewerkt: 28 februari 2020

Amstelveense raadsleden in Maastricht

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-10-2009

Maastricht en Amstelveen hebben met elkaar gemeen, dat er een snelweg doorheen loopt. Om de leefbaarheid in beide steden te vergroten worden de A2 in Maastricht en de A9 in Amstelveen ondertunneld.

Maastricht  Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

Amstelveense raadsleden in Maastricht bekijken het ontwerp van de A2


Een Amstelveense delegatie van raadsleden en ambtenaren bezocht op 23 oktober 2009 hun collega’s in Maastricht, om te leren van hun ervaringen met de ondertunneling van de A2. Zij spraken onder andere over de rol van de raad, de besluitvorming en de betrokkenheid van de burgers bij het A2-project.

Louis Prompers, projectleider van A2 Maastricht, gaf een toelichting op het project. Hij vertelde, dat er niet alleen wordt gewerkt aan een betere bereikbaarheid van de stad en de doorstroming op de A2, maar ook aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de omliggende buurten. Het project biedt daar immers nieuwe kansen voor stedelijke vernieuwing.

Met een ontwerpwedstrijd is net voor de zomer bepaald welk consortium mag gaan bouwen. De Maastrichtse tunnel zal rond 2016 klaar zijn en het gebied eromheen rond 2026. Daarmee loopt de planning voor op de Amstelveense planning. In Amstelveen wordt pas in 2010 een gebiedsvisie verwacht en rond 2017 de tunnel. De verdere ontwikkeling van het A9-gebied volgt daarna.

Peter Geelen en zes andere raadsleden van Maastricht vormen de klankbordgroep A2 voor de wethouder en de projectorganisatie. Hij vertelde aan zijn Amstelveense collega’s hoe belangrijk het A2-project voor de stad is en hoe nuttig het is, om op de hoogte te zijn van de meest actuele, vaak vertrouwelijke informatie.

De raadsleden vonden het lastig om tijdens de ontwerpwedstrijd geen commentaar te geven en werden daar door burgers ook op aangesproken. De excursie werd afgesloten met een rondleiding in het gebied dat ‘De Groene Loper’ gaat heten.

Geconstateerd is, dat de projecten A2 en A9 overeenkomsten kennen, maar dat er ook verschillen zijn. Met veel interessante informatie keerde de delegatie weer terug naar Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.