Bijgewerkt: 28 januari 2021

Amstelveners zijn positief over de gemeentelijke dienstverlening

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-10-2020

Hoe denken inwoners over de dienstverlening van de gemeente? Hoe waarderen ze het groen? Voelen ze zich betrokken bij de gemeente? Om inzicht te krijgen in dit soort zaken heeft de gemeente Amstelveen meegedaan aan een burgerpeiling van Waarstaatjegemeente. Dit onderzoek wordt in meer dan 60 Nederlandse gemeenten op vergelijkbare manier uitgevoerd. Het onderzoek geeft een beeld van hoe de gemeente presteert en of dit beter of minder goed is dan andere gemeenten. Inwoners van Amstelveen zijn over de gehele linie positief over de inspanningen van de gemeente.

In totaal namen 1.035 Amstelveners deel aan het onderzoek. Zij gaven de gemeente een hoger rapportcijfer (7,1) dan het gemiddelde in Nederland (6,7). De gemeentelijke dienstverlening (7,2) en digitale faciliteiten (7,2) scoren beiden boven landelijk gemiddelde (6,8). Ook over de communicatie van de gemeente zijn inwoners positiever dan andere gemeenten (7,0 versus 6,6), met name het heldere taalgebruik. De gemeente scoort lager dan het landelijke gemiddelde op de vragen of het aanvragen van een product of dienst makkelijk was (74% tegen 79%) en of de informatie juist en volledig was (71% tegen 76%).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Waardering voor groen. Inwoners waarderen hun eigen leefomgeving met een 8,0. Ook zijn zij positief over de zorg voor de leefomgeving (7,2 tegen landelijk 6,8). Amstelveners zijn in het bijzonder te spreken over de perken en plantsoenen in de gemeente. Op het gebied van voorzieningen scoort de gemeente bovengemiddeld op het gebied van parkeergelegenheid. Basisscholen in de buurt zijn een aandachtspunt.

Betrokkenheid. De gemeente krijgt een 6,5 voor het betrekken van de inwoners bij het beleid versus een landelijk gemiddelde van 6,1. Opvallend is dat inwoners vinden dat wijken voldoende betrokken worden bij de aanpak van leefbaarheid, maar dat de gemeente een groter beroep op inwoners zou kunnen doen om zelf een bijdrage te leveren.

Burgemeester Tjapko Poppens: 'Het is belangrijk om aan dit soort onderzoeken deel te nemen. Hoe doen we het vergeleken met andere gemeenten? Wat doen we goed, wat kan beter? Het is goed om te horen dat veel inwoners positief over de gemeente zijn, maar ik zie dit onderzoek vooral als een kans om onze dienstverlening verder te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op de behoeften van onze inwoners.' Wilt u zelf vergelijken? Ga naar:www.waarstaatjegemeente.nl en kijk bij producten in het menu.   Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.