Bijgewerkt: 15 augustus 2020

Amsterdamse regio begint met proef betaald rijden

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amsterdam
07-03-2009

De Metropoolregio Amsterdam start naar verwachting najaar 2009 met een Proef Betaald Rijden. Deze proef is een samenwerking tussen regionale koepels van werkgevers en overheden. Deelnemers worden door de werkgever benaderd en ontvangen vanuit de proef maandelijks een budget van € 100. Vervolgens gaat men per kilometer betalen (overal en altijd).

Wie zijn auto laat staan, vooral tijdens de spits, kan geld overhouden. Doel van deze proef is het stimuleren van forenzende autorijders om na te denken over reizen met alternatieve vormen van vervoer én op andere tijdstippen. Daarnaast wordt met de proef leerervaring opgedaan met spitsheffing in aanloop naar de invoering van de landelijke kilometerprijs vanaf 2011.

Maatregelenpakket

De proef maakt een belangrijk onderdeel uit van het maatregelenpakket dat eerder door het bedrijfsleven en de regionale overheden (de zogenaamde Taskforce Mobiliteitsmanagement) werd aan de minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden. Het aanbieden van alternatief vervoer, het stimuleren van telewerken en het aanpassen van werktijden zijn andere voorbeelden van maatregelen uit dit pakket. Samen moeten ze ervoor zorgen dat het autogebruik in de spits met minimaal vijf procent wordt teruggedrongen om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio te vergroten.

Focus

De focus ligt op de belangrijke bedrijvenlocaties binnen de Metropoolregio Amsterdam. Via de werkgevers worden automobilisten uitgenodigd om vrijwillig deel te nemen aan de proef. Mogelijke deelnemers worden onder andere geselecteerd op basis van hun rijgedrag. De automobilist die ervoor kiest deel te nemen, krijgt een GPS-kastje in de auto en maandelijks € 100. Wie zijn auto laat staan, vooral tijdens de spits, bespaart geld.

Elke gereden kilometer wordt dagelijks in rekening gebracht volgens een vast tarief. Dit is ongeacht de locatie. Tijdens de spits wordt echter een spitstarief gerekend. Dit is vanaf een bepaald punt op de toegangswegen naar de Ring A10. Het spitstarief geldt op werkdagen van 07.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur.

100 miljoen euro

Vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in november 2007 een bedrag van 100 miljoen euro toegezegd voor mobiliteitsprojecten in aanloop naar de invoering van de landelijke kilometerprijs. De Proef Betaald Rijden wordt hieruit gefinancierd. Volgens planning start voor de zomer de aanbesteding van het GPS-systeem. Dan worden ook de definitieve criteria voor deelname aan de proef en de hoogte van de tarieven bekendgemaakt.

De proef is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam, de gemeente Almere, de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland, de bereikbaarheidsmakelaar Verkeer.advies én het Ministerie van Verkeer en Waterstaat én de werkgevers binnen de Metropoolregio Amsterdam.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.