Bijgewerkt: 14 juli 2020

Andere mogelijkheden worden niet onderzocht voor de AM Groep

Nieuws -> Informatief

Bron: Serge Westercappel AM Groep
05-12-2014

Op 28 november 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van AM Groep de ondernemingsraad van AM Groep officieel op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit om de gemeenschappelijke regeling (GR) van AM Groep te ontbinden. De ondernemingsraad vindt het onbegrijpelijk, dat de colleges tot dit voorgenomen besluit gekomen zijn. De ondernemingsraad heeft door een externe adviseur een onderzoek laten verrichten, waaruit blijkt, dat het ontmantelen van de AM Groep een onverstandig besluit is. AM Groep is een van de best presterende SW bedrijven van Nederland op sociaal en financieel gebied en loopt al ver vooruit op de bedoeling van de participatiewet, doordat 60% van de werknemers al gedetacheerd, of in dienst is bij de reguliere werkgevers in hun nabije woonomgeving. Het plaatsen van medewerkers bij reguliere werkgevers is iets, wat AM Groep al jaren doet. Met het verdwijnen van AM Groep verdwijnt ook de opgebouwde expertise.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Joke Stoel, bestuurder Wet sociale werkvoorziening (WSW): 'Abvakabo heeft met ongeloof kennis genomen van het principebesluit van het bestuur van de AM Groep om de GR te ontbinden. De AM-groep behoort tot de best presterende SW-bedrijven in het land en loopt in feite vooruit op de bedoeling van de participatiewet door nu al 60% van de werknemers gedetacheerd te hebben bij reguliere werkgevers'


Eerder is aangegeven, dat de huidige manier van uitvoeren op termijn, gezien de korting die het Rijk doorvoert op de budgetten, financieel niet haalbaar is: 80 procent van het budget voor alle vormen van re-integratie gaat straks op aan de relatief kleine groep Wsw’ers. Bij deze aanname is geen rekening gehouden met de loonkosten van de Wsw medewerker die doorbetaald moeten worden ongeacht de uitvoeringsorganisatie. De gemeente is en blijft eindverantwoordelijk. Ontmantelen van AM Groep lost hierin financieel niets op! De Wsw-ers houden na opheffing van AM Groep weliswaar het recht op hun bestaande salaris, echter de 5 gemeenten kunnen de medewerkers geen garantie op werk bieden op een voor hen beschutte/aangepaste werkomgeving.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Dr. Onno Meijer maakte als bezorgde burger gebruik van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de raadscommissie Burgers en Samenleving op 3 december 2014. In zijn bijdrage ging hij in op de ontwikkelingen bij de AM Groep. Een hem dierbare persoon werkt bij de AM Groep en die hoorde in oktober, dat zijn contract niet verlengd zou worden. Dat leidde tot onzekerheid, stress en paniek. Het beleid van de gemeente in deze was tot nu toe onzorgvuldig.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Ruud Polman: 'Maar de politiek verantwoordelijke bestuurders in de gemeenten menen het blijkbaar allemaal beter te weten en aandurven het (ondernemers) risico van het in stand houden van een bedrijf niet aan. Het werken aan omslag van de laatste jaren door AM Groep is voor niets geweest, zegt de OR. Het ontmantelen van AM Groep is volkomen onbegrijpelijk. Waarom een goed lopend bedrijf sluiten met zulke vergaande sociale en maatschappelijke gevolgen?'


De kosten voor ontmantelen zijn erg hoog en er zijn ook forse consequenties voor alle medewerkers van AM Groep. Bovendien beschikt AM Groep over een groot netwerk in de regio voor het plaatsen van medewerkers bij opdrachtgevers. Het lijkt, alsof de gemeenten met deze consequenties geen rekening houden. Gezien de goede huidige bedrijfsresultaten en het eigen vermogen van AM Groep kunnen verliezen opgevangen worden, totdat een toekomstbestendige uitvoeringsstructuur is ontwikkeld. De ondernemingsraad hoopt met het naar buiten brengen van het voorgenomen besluit van de wethouders, dat de gemeenteraadsleden hun controlerende taak oppakken en zich laten informeren over de andere kansen en scenario’s welke er zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.