Bijgewerkt: 21 januari 2021

B en W Amstelveen akkoord met de bestemmingsplannen van de Amstelveenlijn

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-05-2016

Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben 17 mei 2016 akkoord gegeven op de gewijzigde bestemmingsplannen voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn: een voor de bouw van drie ongelijkvloerse kruispunten op de Beneluxbaan en een voor een nieuw opstelterrein in de Legmeerpolder. Op dinsdag 31 mei worden deze plannen behandeld in de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur en op woensdag 15 juni 2016 in de gemeenteraad.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2015)

Impressie van de ongelijkvloerse kruising Sportlaan-Beneluxbaan (Halte Sportlaan)


Vanaf 24 december 2015 hebben de ontwerpbestemmingsplannen zes weken ter inzage gelegen. In deze periode konden omwonenden en andere belanghebbenden een zienswijze indienen. Na verwerking van de ingediende zienswijzen, die met name gingen over de kruising bij de Sportlaan en het groen rondom de Amstelveenlijn, zijn de bestemmingsplannen verder geconcretiseerd. Het college heeft nu besloten de bestemmingsplannen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. In een zogenaamde Nota van Beantwoording wordt op elke ingediende zienswijze een antwoord gegeven. Naast de bestemmingsplannen heeft het college ook akkoord gegeven op de Hogere grenswaarde voor geluid, dat voortvloeit uit de bestemmingsplannen Ongelijkvloerse Kruisingen Beneluxbaan Amstelveenlijn en Opstelterrein.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer


Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer: “Voor de voortgang van de vernieuwing van de Amstelveenlijn is het belangrijk, dat eerst de bestemmingsplannen worden goedgekeurd. Dat is een noodzakelijke stap in het proces. Vanaf dan kunnen we ons, in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden, richten op de voorbereidingen voor de ombouw. Dan gaat het om zaken als, hoe zorgen we er met elkaar voor, dat we de overlast tijdens de ombouw zo beperkt mogelijk houden? En hoe organiseren we het tijdelijk openbaar vervoer zo gunstig mogelijk?”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.