Bijgewerkt: 1 april 2020

BBA betreurt situatie voor Amstelveense kabelabonnees

Nieuws -> Gemeente

Bron: David de Jong
21-01-2008

BBA betreurt de situatie omtrent de uitspraak van het hof inzake de kabeltarieven van Casema. In 2000 stemde BBA tegen de verkoop van de Amstelveense kabel, omdat het van mening was en is dat de belangen van de Amstelveense burgers van een (digitale) infrastructuur beter gewaarborgd zijn indien deze in publieke handen is. Het verkoopcontract behelsde een waarborg opdat de standaardpakket-tarieven voor Amstelveense kabelabonnees niet excessief zouden stijgen als er onvoldoende concurrentie in de kabelmarkt zou bestaan, zo is bij de verkoop door het toenmalige College beloofd.

Casema Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De betekenis van de letters: Centrale Antenne Systemen Exploitatie Maatschappij


In de meeste andere gemeenten zijn de afgelopen jaren de kabeltelevisietarieven excessief gestegen. Ondanks dat er nog geen voldoende marktwerking bestaat, heeft zowel de rechtbank als het hof geoordeeld dat op basis van de procesmatige inzet van Amstelveen, deze passages in het contract sinds 1 januari 2004 niet van toepassing zijn.  Casema is hierdoor gerechtigd de tarieven te verhogen en kan aanspraak maken op een schadevergoeding

Helaas betekent dit dat vanaf 1 januari 2009 het huidige tarief (10,18 euro per maand) zal zijn verhoogd naar het tarief dat Casema elders in haar gebied hanteert (15,90 euro per maand), een stijging van ruim 56 %. Per 1 april zal in aanloop daar naar toe het kabeltarief 13,70 euro per maand worden.

De BBA betreurt de uitspraak van de rechter,de tariefsverhoging en schadevergoeding die betaald moet worden gegeven de context, kan BBA leven met het schikkingsbedrag van 4 miljoen euro

BBA wijst de Amstelveners er op dat naast de (analoge en digitale) kabel er ook andere televisie-ontvangst mogelijkheden bestaan. Soms zijn deze voordeliger. Het gaat daarbij om digitale etherontvangst (o.a. via Digitenne), digitale satellietontvangst, maar ook IPTV/Interactieve televisie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.