Bijgewerkt: 25 mei 2020

BBA reactie op de evenementenvergunning Arenaterrein

Nieuws -> Gemeente

Bron: BBA
05-06-2008

Dit verzoekschrift is verstuurd aan het College van B en W van Amstelveen aangaande de evenementenvergunning voor het Amsterdamse Bos in het kader van het dance-feest "A Day at the Park". Het is een reactie op het schrijven van B en W d.d. 30 mei dat is verstuurd na een gehouden spoeddebat


Geacht College,


Betreft: Evenementenvergunning Arenaterrein

Wij hebben nota genomen van uw antwoord.

Wij zijn van mening dat uw College bij de voorgenomen vergunningverlening zeer onzorgvuldig  heeft gehandeld en zowel de bewoners als de gemeenteraad niet juist heeft geïnformeerd.

Op basis van juridisch advies van Mr. R. Verduijn, advocaat bij Fort Advocaten te Amsterdam met als specialisatie bestuursrecht, komen wij namelijk tot de volgende constateringen:  1. U stelt dat de gemeente Amsterdam zeggenschap heeft  over het bos in privaatrechtelijk zin, de gemeente Amstelveen in publiekrechtelijke zin.


Deze zienswijze wordt door ons niet gedeeld.

De gemeente Amstelveen is op alle terreinen het bevoegde orgaan, niet de gemeente Amsterdam. Hierbij dient het bestemmingsplan Amsterdamse Bos leidend te zijn.  1. Het bestemmingsplan Amsterdamse Bos en de bijbehorende plankaart geven twee terreinen aan voor evenementen.


De locatie Arenaterrein is op de bij het bestemmingsplan behorende plankaart aangemerkt voor Natuur en Recreatie en is dus niet aangemerkt als evenemententerrein (ET). Het bestemmingsplan Amsterdamse Bos staat geen evenement op het Arenaterrein toe.  1. Het bestemmingsplan Amsterdamse Bos spreekt over 2 middelgrote evenementen op de daartoe benoemde evenemententerreinen.


Over wat de gemeente Amstelveen onder een middelgroot evenement bestaat, is geen enkele onduidelijkheid:

Zowel op het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning voor middelgrote en grote evenementen als op de website van gemeente Amstelveen wordt gesproken over 500 tot 5.000 bezoekers. Bij meer dan 5.000 bezoekers is sprake van een groot evenement.

Het bestemmingsplan Amsterdamse Bos staat geen groot evenement op de daartoe benoemde evenemententerreinen, dus met meer dan 5.000 bezoekers, toe.


Wij verwachten en eisen van het College dat het in dit geval een dreigende bestuurlijke dwaling voorkomt en geen evenement op het Arenaterrein zal toestaan.

Verder verzoeken wij het College alle betrokken partijen en de gemeenteraad binnen 24 uur mede te delen dat er geen evenementenvergunning voor de locatie Arenaterrein zal worden afgeven.

Hoogachtend,

L. Roos,

fractievoorzitter Burgerbelangen Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.