Bijgewerkt: 24 januari 2021

Basisbibliotheek Amstelland

Nieuws -> Overheid

Bron: Uithoornse Courant / Provincie Noord-Holland
20-08-2006

Volgens de Uithoornse Courant gaan de bibliotheken in Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen met ingang van 1 januari 2007 fuseren.

De drie bibliotheken gaan met ingang van 1 januari verder als Basisbibliotheek Amstelland. Fusie van bibliotheken is nodig om voor subsidie van de Provincie Noord-Holland in aanmerking te komen. Daarbij wordt uitgegaan van een basisbibliotheek met een werkgebied van minimaal 30 duizend inwoners.

De provincie Noord-Holland zet zich in voor hoogwaardige openbare bibliotheken. In deze tijd van internet en studiehuis moet worden ingespeeld op grote veranderingen. Welke functie heeft de bibliotheek nog en voor wie? En hoe staat het met het imago? Met behulp van een meerjarig vernieuwingstraject (looptijd tot 2008) moeten de bibliotheken een flinke stap voorwaarts maken.

Het landelijke vernieuwingstraject is een gezamenlijk initiatief van rijksoverheid, gemeenten en provincies. In Noord-Holland heeft de provincie de regie en is aanjager, vraagbaak en aanspreekpunt. De provincie ontvangt hiervoor middelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Landelijke informatie en diverse publicaties over de bibliotheekvernieuwing vindt u verder ook op: www.bibliotheekvernieuwing.nl Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.