Bijgewerkt: 22 januari 2021

Beantwoording Kamervragen ivm uitschrijving GBA

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-03-2013

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de gemeenteraad:

Geachte dames en heren,

Bij brief van 8 februari 2103 hebben wij u geïnformeerd over de situatie rondom de uitschrijving van mevrouw Jacobs uit de gemeentelijke persoonsgegevens (GBA). Hierbij informeren wij u over de voortgang. Dat geldt ook voor het fenomeen ‘spookburger,’ dat deze week in de media aandacht kreeg. 

Gestelde Kamervragen

Op 5 februari 2013 heeft de heer Schouw van D66 Kamervragen gesteld. Bijgaand ontvangt u een afschrift van de beantwoording van deze vragen. Uit de antwoorden blijkt onder meer, dat de wet GBA bedoeld is om het daadwerkelijke verblijfadres van iemand te registreren. Het bezit van een eigen huis staat hier los van. Indien iemand een eigen huis heeft, maar daar niet daadwerkelijk woont, moet er bij de gemeente aangifte van verhuizing worden gedaan.

Indien iemand over een periode van een jaar meer dan 8 maanden in het buitenland verblijft, moet er in de GBA "verhuizing naar het buitenland" opgenomen worden. Gemeenten zijn verplicht naar de wet GBA te handelen. Er is geen mogelijkheid hiervan af te wijken.

Er wordt bij de beantwoording ook ingegaan op de gevolgen van het niet ingeschreven staan in de GBA. Dit kan consequenties hebben bij het aanvragen van een uitkering, of voorzieningen, en de opbouw van AOW rechten. Het kan echter ook betekenen, dat men geen of minder belasting hoeft te betalen. Uit de antwoorden op de Kamervragen kan worden opgemaakt, dat Amstelveen met betrekking tot de uitschrijving van betrokkene de wettelijke bepalingen uit de wet GBA heeft toegepast zoals deze is bedoeld.

raadhuis Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het raadhuis van de gemeente Amstelveen


Spookburgers

In het verlengde van bovenstaande heeft RTL Nieuws een item gepubliceerd over de zogenaamde spookburgers. Dit zijn Nederlanders die niet ingeschreven staan in de GBA. Het aantal mensen, dat in 2011 en 2012 is geëmigreerd, is gestegen. Daardoor is ook het aantal 'VOW' toegenomen: mensen die wel uit Nederland vertrekken, maar zich niet officieel uitschrijven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

6284 spookburgers in Amstelveen

In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staan 'spookburgers' geregistreerd als 'vertrokken onbekend waarheen', VOW. In een klein aantal gevallen emigreren mensen niet, maar willen ze niet op een nieuw adres in Nederland ingeschreven staan. Bijvoorbeeld om boetes, of schulden te ontlopen, of uitkeringsfraude te plegen. Het ministerie van BZK, gemeenten, de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en zorgverzekeraars nemen maatregelen om door gegevensuitwisseling dit soort fraude tegen te gaan.

In 2011 telde Nederland 400.000 spookburgers. In 2012 kwamen er 32.000 bij. Amstelveen had in 2012 6284 spookburgers. Dat aantal is met 809 toegenomen ten opzichte van 2011.

Informeren verhuurders

Om inwoners van Amstelveen te attenderen op de bestaande wet- en regelgeving rond de uitschrijving van het GBA, zijn inmiddels twee acties ondernomen. Allereerst zijn de verhuurbedrijven aangeschreven met het verzoek hun verhuurders op de hoogte te brengen van het belang van een juiste vermelding in de GBA. In de bijlage treft u deze brief aan. Daarnaast besteedt de gemeentepagina in het Amstelvens Weekblad en onze internetsite aandacht aan het onderwerp.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de secretaris,   de burgemeester,

mr. R.J.T. Schurink    mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.