Bijgewerkt: 20 januari 2021

Begroting 2016 van Amstelveen is sparen voor de toekomst

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-10-2015

De gemeente Amstelveen heeft haar financiën goed op orde. Het College van Burgemeester en Wethouders presenteerde op 15 oktober 2015 op het raadhuis voor 2016 -2019 een sluitende begroting. Voor sommige jaren is er zelfs een klein overschot. Er is geld vrij gemaakt voor nieuw beleid. Ook wordt er op langere termijn extra ruimte gecreëerd om het Amstelveense voorzieningenniveau en kwaliteitsbeeld in de toekomst in stand te kunnen houden. Daarnaast zet de gemeente een aanzienlijk bedrag op zij om onzekerheden op te kunnen vangen.

Inkomsten uit grondverkoop en -ontwikkeling lopen steeds meer terug. Amstelveen heeft haar fysieke grenzen bereikt en bestaande wijken en voorzieningen vragen geleidelijk meer aandacht en onderhoud. Daarnaast zijn er nog volop financiële onzekerheden rondom de nieuwe taken binnen Zorg en Werk, die de gemeente sinds 1 januari 2015 uitvoert. Reden genoeg om het verwachte incidentele overschot van 9,5 miljoen euro in 2016 niet op voorhand uit te geven maar toe te voegen aan de algemene reserve.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Vlnr.: Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Welzijn, Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën, Mirjam van 't Veld, burgemeester, Peter Bot, (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening en Maaike Veeningen, (D66) wethouder Economische Zaken bespreken de Begroting 2016 van de gemeente Amstelveen tijdens de persbijeenkomst op 15 oktober 2015


Ombuigingen

De begroting 2016 is de uitwerking van de in juli 2015 door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota. Zij heeft toen een maatregelenpakket ombuigingen vastgesteld van ruim 5 miljoen euro. Dit bedrag moet onder andere gerealiseerd worden door besparingen op welzijn, maatschappelijk vastgoed, cultuur en sport. Ook is er minder geld beschikbaar in de 'harde' sector en de openbare ruimte. Er gaat minder geld naar het ambtelijk apparaat en de gemeenteraad geeft het goede voorbeeld door minder budget beschikbaar te stellen voor de griffie.

Nieuw beleid

Het college heeft ruimte gecreëerd om te investeren in zaken die belangrijk zijn voor de Stad. Zo gaat er structureel meer geld naar onderwijs, veiligheid, economie, communicatie en participatie en bereikbaarheid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën: 'Inhoudelijk hebben we een breed palet aan speerpunten geformuleerd om onze ambities uit te voeren. Financieel hebben we geld vrij gemaakt voor nieuw beleid en maatregelen getroffen voor een structureel sluitende begroting'


Lage woonlasten

De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens bedragen voor Amstelveen in 2015 686 euro, hetgeen lager is dan het landelijk gemiddelde van 716 euro. In vergelijking met de omliggende gemeenten heeft Amstelveen zelfs de laagste lokale lasten. Amstelveners zijn circa 150 euro goedkoper uit dan inwoners uit Diemen. Ook in Aalsmeer, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn betalen inwoners hogere woonlasten.

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën:' De financiële basis in Amstelveen is solide en dat wil het college graag zo houden. De Ombuigingen van 5 miljoen euro in de begroting zijn nodig om financiële ruimte te creëren om ook op de middellange termijn de kwaliteit van het voorzieningen niveau in stand te kunnen houden en de lokale woonlasten laag te houden. Het is een bewuste keuze om de tarieven voor 2016 amper te laten stijgen. Gezinnen in een koopwoning met een gemiddelde woningwaarde betalen volgend jaar ongeveer 5,50 euro meer dan dit jaar. Dit is minder dan de inflatie'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.