Bijgewerkt: 19 januari 2021

Begroting 2018 gemeentelijke belastingsamenwerking Amstelland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-06-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de gemeentelijke belastingsamenwerking Amstelland en Begroting van 2018:

'Geachte leden van de gemeenteraad

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


Amstelveen voert vanaf 2013 de belastingen uit voor Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en vanaf 2016 eveneens voor De Ronde Venen. Deze samenwerking gebeurt in de vorm van een lichte gemeenschappelijke regeling, onder de naam GR Gemeentebelastingen Amstelland. Met deze samenwerking zijn voor alle deelnemers niet alleen substantiële kostenbesparingen gerealiseerd, maar is ook de kwetsbaarheid afgenomen en het kennisniveau verhoogd.

In de afgelopen jaren zijn alle bedrijfsvoordelen direct verrekend, waardoor de bijdrage per inwoner van € 19,80 is verlaagd naar € 16,49 voor 2017 (zie onderstaande tabel). Daarnaast is de totale belastingopbrengst gestegen met 10 % van € 95.000.000,- naar € 105.000.000,-.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2017)

Bijdrage per inwoner bedrijfsvoering belastingsamenwerking tussen 2013-2018


De bezuiniging vlakt vanaf 2018 af vanwege autonome prijsstijgingen (loonkosten) en uitbreidingen van wettelijke taken in het kader van de WOZ. De bijdrage 2018 ten opzichte van 2017 wordt verhoogd met € 1,41 per inwoner. De bijdrage is hiermee nog steeds 11% lager dan bij de start van de samenwerking.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder FinanciënAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.