Bijgewerkt: 5 augustus 2020

Belangstelling voor gespreide betaling gemeentebelastingen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-03-2009

Ruim een derde van de ontvangers van de aanslag gemeentelijke belastingen heeft de gemeente inmiddels gemachtigd deze automatisch te incasseren. Deze vorm van dienstverlening op maat is direct succesvol.

Tevens kunnen huiseigenaren hun aanslag en WOZ-taxatieverslag via het WOZ-portaal bekijken. Via dit portaal kan digitaal bezwaar tegen de WOZ-waarde worden ingediend. Bezwaar indienen tegen de aanslag kan tot 14 april.

Met de aanslag gemeentebelastingen 2009 is het voor het eerst mogelijk om de gemeente te machtigen tot automatische incasso. Eind vorig jaar heeft de gemeente alle huishoudens hierover aangeschreven. Ruim 35% van de huishoudens heeft hieraan tijdig gehoor gegeven. Hun gemeentebelasting wordt in de periode maart tot november in negen termijnen geïncasseerd.

Gespreide betaling blijkt zeer op prijs te worden gesteld. Overigens is het nog steeds mogelijk om automatische incasso aan te vragen bij de gemeente. Het aantal termijnen wordt dan echter minder.

Ook de nieuwe mogelijkheid tot automatische kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting voor inwoners met een minimum inkomen is positief ontvangen. 530 van de 600 door de gemeente aangeschreven burgers heeft de gemeente toestemming verleend om automatische kwijtschelding toe te passen. Dit betekent een administratieve lastenverlichting voor deze burgers.

Via balie online, het digitale loket van de gemeente, kunnen huiseigenaren op het zogenaamde WOZ-portaal hun OZB-aanslag, taxatieverslag en toelichting bekijken nadat ze zijn ingelogd met hun burgerservicenummer.

Verantwoordelijk wethouder Frans Hellendall is verheugd met de belangstelling voor automatische incasso. “De extra service van gespreide betaling blijkt in het jaar van invoering al succesvol. Hopelijk neemt de digitale belangstelling voor het bekijken van de aanslag en het taxatieverslag ook toe. En raakt men er mee vertrouwd om meer zaken met de gemeente digitaal te regelen, wel zo snel en efficiënt.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.