Bijgewerkt: 20 januari 2021

Beleid om Amstelveners ruimte te geven van groene initiatieven

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-09-2015

Peter Bot, (BBA) wethouder Integraal Wijkbeheer informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen: Groen mag je doen !

Geachte gemeenteraadsleden,

In reactie op uw motie “Groen mag je doen !” brengen wij u hierbij op de hoogte van de stand van zaken van het beleid om bewoners op het gebied van groene initiatieven de ruimte te geven, waaronder het zelf verfraaien, of onderhouden van het openbaar groen.

Wij faciliteren initiatieven van bewoners in openbaar groen en promoten dit actief. Initiatieven worden per situatie bekeken en als er genoeg draagvlak in de buurt is ook omarmd. Om meer aandacht te geven aan de bekendheid van deze mogelijkheid, hebben wij het initiatief De Smoestuin recent onder de aandacht gebracht in de lokale media met verwijzing naar het beleid op de website. Deze aandacht in de lokale media zullen wij regelmatig herhalen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

eter Bot, (BBA) wethouder Integraal Wijkbeheer


We informeren bewoners over de mogelijkheden voor groeninitiatieven en de mogelijkheid om samen met buurtbewoners een stukje openbaar groen te verfraaien, of zelf te onderhouden. Daarbij verwijzen wij naar geactualiseerde informatie op de website. Daarnaast vragen wij aan de initiatiefnemers om zelf actief te communiceren met de omgeving en de wijkplatforms. Ook brengen wij mensen met elkaar in contact voor de onderlinge uitwisseling van ervaringen en informatie.

Geslaagde buurtinitiatieven

In de afgelopen periode zijn diverse groene burgerinitiatieven opgestart. Vanuit de afdeling Wijkbeheer worden de initiatieven ondersteund en gefaciliteerd. De afspraken zijn vooralsnog voor één jaar gemaakt (pilot) om ervaring op te doen met de werkwijze. De volgende initiatieven zijn gestart, te weten :

Smoestuin De Parel. Deze tuin is in 2014 gestart en in 2015 doorgestart. De afspraken tussen de gemeente en de initiatiefnemers zijn dit jaar belegd in een gebruikersovereenkomst. De tuingroep heeft een eigen Facebook pagina en heeft direct contact met het wijkplatform.

Moestuin bij Sinjeur Semeynstraat. Deze tuin is in 2015 gestart. De afspraken tussen de gemeente en de initiatiefnemers zijn belegd in een afsprakenbrief.

Moes/fruittuin bij Magnolialaan. De plantsoenstroken naast de hoekwoningen zijn gebruikt voor dit initiatief. Deze tuin is in 2015 gestart. De afspraken tussen de gemeente en de initiatiefnemers zijn belegd in een afsprakenbrief.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Een moestuin in Amstelveen


In vervolg op de Entente Florale Europe is een zogenaamd Oogstplan met partners opgesteld met als doel gezamenlijk te werken aan Amstelveen: groenste stad van Europa. In dit plan is het actiepunt opgenomen om initiatieven van bewoners in het groen te bevorderen en te betrekken bij onderhoud van groen.

In verschillende wijken zijn bewoners actief door het zelf onderhouden van het openbaar groen. In de meeste situaties zijn het individuele bewoners die voor langere tijd een plantsoen onderhouden. De bewoners hebben contact en stemmen af met de wijkteamleider over het onderhoud. Twee concrete voorbeelden hiervan zijn te vinden bij de Karel Doormanlaan en bij de Praam.

Met vriendelijke groet, wethouder Peter Bot, Integraal WijkbeheerAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.