Bijgewerkt: 18 augustus 2019

Bestrijding illegale onderhuur werkt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-02-2010

Het proefproject ter bestrijding van illegale onderhuur in de wijk Bankras Kostverloren heeft positief resultaat geboekt. De corporaties Eigen Haard en Woongroep Holland en de gemeente Amstelveen werken sinds het najaar 2008 aan dit project. Dit heeft geleid tot 16 huuropzeggingen.

Het doel van het project is onrechtmatige bewoning op te sporen en aan te pakken en zo de doorstroming te bevorderen. Conclusie is dat dit doel is gehaald. Op basis van vergelijking van bestanden van de deelnemende partners zijn adressen geselecteerd die onderzoekswaardig leken.

De bestandsvergelijking richtte zich op 2.000 woningen en hun huurders. Uiteindelijk heeft dat geleid tot 38 geselecteerde dossiers die nader onderzoek vereisten. Van deze 38 dossiers heeft dat in 16 gevallen tot huuropzegging geleid. Minder dan 1% van het totaal aantal bestanden.

Veel huurders en bewonerscommissies in Amstelveen ervaren de aandacht voor het tegengaan van illegale onderhuur positief. Het feit dat de problematiek wordt aangepakt, nodigt uit tot het melden van ‘verdachte’ adressen.

Om bestandsvergelijking mogelijk te maken, hebben partijen bij het begin van het project een convenant gesloten. De samenwerkende partijen hebben onder meer het voornemen de afspraken verder aan te scherpen en de bestandvergelijking uit te breiden. Met deze verbeteringen kan in een volgende te selecteren wijk nog effectiever worden opgetreden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.