Bijgewerkt: 21 januari 2021

Betaald parkeren in Randwijck scoort een 7

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-11-2018

Vanaf 1 september 2016 heeft de gemeente Amstelveen betaald parkeren met vergunningen ingevoerd in delen van Randwijck. Om te peilen hoe de ervaringen van de bewoners en ondernemers zijn met het betaald parkeren, heeft onderzoeks- en adviesbureau Team Vier een enquête verspreid onder 1171 adressen, waarvan 25% de enquête heeft ingevuld. De bewoners en ondernemers beoordelen het betaald parkeren in Randwijck gemiddeld met een 7.Floor Gordon (D66) wethouder Parkeren: 'Wij zijn tevreden met de uitkomst van deze enquête. De lage tarieven voor de vergunning en het gemak van het aanvragen van een vergunning hebben een belangrijke rol gespeeld in de beoordeling van de bewoners en ondernemers. De enquête leert echter ook dat een aantal onderdelen beter kan. Met name de manier waarop bewoners hun bezoeker kunnen aanmelden, leidt tot commentaar. We gaan hard aan de slag om ook dit punt te verbeteren.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Parkeren


Gemiddeld waarderen bewoners en ondernemers het betaald parkeren met vergunningen in hun wijk met een 6,9. Het aanvragen van een vergunning scoort een 7,7. Ook de communicatie over de invoering scoort een 6,9. Minder goed scoort het aanmelden van het bezoek via web, automaat of telefoon: een 5. Daarnaast zijn veel bewoners en ondernemers niet tevreden over de maximale parkeerduur van vier uur. 'Waarom kan ik mijn bezoek niet direct voor 8 uur of de gehele dag aanmelden?' De gemeente wil daarom de maximale parkeerduur voor het bezoek verlengen zodat op 1 bezoekerspas een bezoeker de gehele dag aangemeld kan worden. De kosten blijven wel hetzelfde. Naar verwachting wordt deze aanpassing voor eind 2018 ingevoerd.

Betaald parkeren in grote delen van Amstelveen in 2019

Het college van B en W wil vanaf het eerste kwartaal 2019 betaald parkeren met vergunningen invoeren in grote delen van Amstelveen. Zo wil het college de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid waarborgen in deze wijken. Het gaat om gebieden, waar de parkeerdruk zeer hoog is en om gebieden, waar op korte termijn een hogere parkeerdruk wordt verwacht.

Floor Gordon (D66) wethouder Parkeren: 'Samen met de gemeenteraad gaan we een mobiliteitsvisie uitwerken. Het parkeerbeleid is hier onderdeel van. Het opstellen van zo’n visie kost tijd. We zien echter dat in een aantal wijken de parkeerdruk nu al onaanvaardbaar hoog is, of waar we verwachten dat dat binnenkort zo zal zijn. Die problemen willen we op korte termijn oplossen. We kunnen niet wachten tot de mobiliteitsvisie klaar is. Daarom wil ik de raad vragen om vanaf het eerste kwartaal 2019 betaald parkeren gefaseerd in te voeren in die wijken.'

De afgelopen jaren heeft de gemeente in (kleine) delen van Randwijck betaald parkeren met vergunningen ingevoerd. In en rond het Stadshart was er al langer betaald parkeren. Vanwege de olievlekwerking die daarvan uitgaat, en vanwege de toenemende drukte bij de haltes van het OV, neemt de parkeerdruk in steeds meer wijken toe. Vanuit de raad is daarom gevraagd om sneller te kunnen handelen.

De gemeenteraad beslist op 12 december 2018 over het raadsvoorstel. Het gaat om de volgende gebieden : Keizer Karelpark Oost (Ouderkerkerlaan e.o.); (deel van) Uilenstede; Elsrijk Zuid-West (Troelstralaan e.o.); Elsrijk Noord-West (Kruiskerk e.o); Elsrijk Noord (Rembrandtweg-Van Heuven Goedhartlaan); Kostverlorenhof; Bankrashof.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.