Bijgewerkt: 6 augustus 2020

Betrapte winkeldief betaalt 151 euro schadevergoeding

Nieuws -> Informatief

Bron: Hoofdbedrijfschap Detailhandel
29-03-2011

Afrekenen met winkeldieven landelijk ingevoerd

Betrapte winkeldieven betalen voortaan een schadevergoeding aan gedupeerde winkeliers. Uit onderzoek blijkt, dat ruim 90 procent van de ondervraagde consumenten voor deze maatregel is. In aanwezigheid van staatsecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie werden de onderzoeksresultaten vanochtend bekend gemaakt door HBD-voorzitter Elrie Bakker tijdens de landelijke aftrap van ‘Afrekenen met winkeldieven’, in winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam.

De landelijke invoering van ‘Afrekenen met winkeldieven’ is het gevolg van een succesvolle samenwerking tussen het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Stichting Overlast Donatie (SODA) en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Gelderland-Midden.

De landelijke invoering van ‘Afrekenen met winkeldieven’ betekent dat iedere winkeldief die wordt aangehouden, naast een strafrechtelijk traject, een eis tot schadevergoeding tegemoet kan zien voor de tijd die de winkelier aan de aanhouding en afhandeling moet besteden. Deze extra ‘boete’ bedraagt 151 euro. Het HBD helpt de winkelier met het verhalen van de schade.

Daarvoor heeft het HBD de regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze landelijke regeling is een vervolg op een eerder initiatief van de Stichting Overlast Donatie (SODA) en een succesvolle proef van het HBD in samenwerking met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Gelderland-Midden.

151  Amstelveen
(Ontwerp Amstelveenweb.com - 2011)Consument enthousiast

Volgens Staatssecretaris Teeven sluit de nieuwe aanpak naadloos aan op het beleid om slachtoffers van criminaliteit een hand toe te reiken en daders aan te pakken: “Dit kabinet komt op voor de winkelier. Die 151 euro is een kleine tegemoetkoming voor de overlast”, aldus de staatssecretaris.

Ook consumenten juichen toe dat betrapte winkeldieven voortaan een schadevergoeding moeten betalen aan de winkelier. Uit de gepresenteerde onderzoeksresultaten blijkt dat 23 procent het hier mee eens is, terwijl 70 procent het hier zelfs zeer mee eens is.

Op de vraag wat ze vinden van de hoogte van de schadevergoeding (151 euro), zegt bijna de helft (48 procent) dit prima te vinden, 22 procent vindt het te laag en 18 procent zelfs veel te laag. Van de ondervraagde consumenten vindt 46 procent dat de schadevergoeding vanaf twaalf jaar mag worden opgelegd, 25 procent noemt een leeftijd van zestien jaar (de wettelijke leeftijd is veertien jaar).

Gelegenheidsdief afschrikken

Hendrik-Jan Kaptein, hoofd afdeling bestrijding winkelcriminaliteit bij het HBD, is enthousiast, dat de landelijke invoering een feit is: “Dit betekent een forse stap vooruit in de strijd tegen winkeldiefstal. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie stelde budgetten beschikbaar aan het HBD om proefprojecten te draaien. Deze Proefprojecten hebben duidelijk gemaakt dat de regeling bijzonder preventief werkt en het aantal winkeldiefstallen fors terugloopt.

In een van de pilots hebben we gezien dat de derving zelfs met veertig procent omlaag ging. Van die 151 euro boete gaat kennelijk een flinke afschrikwekkende werking uit. Op zich is dat logisch omdat de meeste winkeldiefstallen niet door echte professionals gepleegd worden, maar door ‘gelegenheidsdieven’. Bij hen moet je de impuls wegnemen. Dat kan door goede persoonlijke aandacht voor de klanten en door duidelijk zichtbare preventie.”

HBD neemt inning over

Elke ondernemer in de detailhandel die gebruik wil maken van de regeling kan zich vanaf nu registeren op www.afrekenenmetwinkeldieven.nl . De inschrijver ontvangt zowel de benodigde schadeverhaalformulieren (via een eigen beschermd gedeelte op deze site) als een speciale toolkit met onder andere posters en raamstickers.

Als de winkelier vervolgens een claim via de site aan het HBD doorgeeft neemt het HBD de inning van de schadevergoeding over. De dader krijgt twee maal een verzoek tot betaling en zo nodig gaat de zaak daarna naar de deurwaarder.

De ondernemer betaalt voor dit alles alleen incassokosten van 25 euro per geval. Dit bedrag wordt verrekend met de schadevergoeding die het HBD aan de ondernemer overmaakt, zodra de dader heeft betaald. Omdat het HBD als publieke organisatie geen geld wil verdienen met de regeling deed HBD-voorzitter Elrie Bakker tijdens de startbijeenkomst de toezegging dat wanneer door schaalvoordelen de administratiekosten omlaag kunnen, het HBD dit ook direct zal doorvoeren. 

Bestrijding winkelcriminaliteit kernthema bij HBD

De regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ is slechts een van de activiteiten van het HBD gericht op het terugdringen van criminaliteit en overlast in en rond de winkels. Het HBD heeft bijvoorbeeld ruim 300 winkelgebieden begeleid naar een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), maar verzorgt ook introductietrainingen over het ‘omgaan met agressie en geweld’ en overvallen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.