Bijgewerkt: 28 mei 2020

Bewoners van Amstelveen aan zet

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-04-2012

Vanuit de visie, dat wijkbewoners zelf het beste weten, wat er in hun wijk wel en niet werkt, wil het College van Amstelveen de sociale activiteiten meer in handen geven van wijkbewoners. Het college beoogt met zes uitgangspunten bewoners te enthousiasmeren zich in te zetten voor gezelligheid en sociale contacten in hun wijk.

De betrokkenheid van bewoners bij elkaar, het samen oplossen van kleine vragen en het signaleren van problemen zijn onderdelen van sociale samenhang die het college graag wil versterken. De wijkbewoners zijn in het nieuwe beleid aan zet, de gemeente zorgt voor voldoende randvoorwaarden. De kern van het beleid is het behoud, de werving en de ondersteuning van vrijwillige inzet van inwoners.

Wijkplatform Amstelveen
(Foto C. Willems - 2010)

Het wijkplatform vergadert in het wijkcentrum Westend op 8 juni 2010


De zes uitgangspunten komen er op neer, dat Amstelveen ruim baan gaat geven aan initiatieven van wijkbewoners. Speciale aandacht moet uitgaan naar het bereiken van de leeftijdscategorie tussen de 15 en 55 jaar. Een gebruikersraad maakt een inhoudelijk plan per wijk, of wijkcentrum en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteiten.

Zij hoeven dit niet alleen te doen. Ze krijgen daarbij ondersteuning van een beroepskracht, die het wijkcentrum beheert en de activiteiten in het wijkcentrum en de wijk coördineert. In feite stuurt de gebruikersraad de beroepskracht aan.

De gemeente wil de gebruikersraad niet met werkgeverstaken belasten. Deze worden uitgevoerd door een of meerdere organisaties. Per wijk kunnen de activiteiten en initiatieven voor sociale samenhang verschillen. Dat geldt ook voor de rol en invulling van het wijkcentrum. Maatwerk per wijk is mogelijk.

De uitgangspunten van beleid worden op 9 mei 2012 behandeld in de gemeenteraad. Daarna wordt een uitvoeringsplan gemaakt waarin de meer praktische zaken worden opgenomen.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.