Bijgewerkt: 23 januari 2021

Bijna 8,7 miljoen Nederlanders hebben een baan eind 2017

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/CBS
21-12-2017

In november 2017 hadden bijna 8,7 miljoen mensen betaald werk. Dat is het hoogste aantal ooit. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 15 duizend per maand toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 397 duizend mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn, de groep die volgens de ILO-definitie werkloos is. Daarmee komt het aantal werklozen voor het eerst na augustus 2009 weer onder de 400 duizend. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 10 duizend per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, bijna 3,9 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is met gemiddeld 1 duizend per maand toegenomen. UWV registreerde een verdere daling van het aantal WW-uitkeringen naar 337 duizend in november.

De werkloosheid is het afgelopen jaar met ruim 100.000 fors gedaald, van 499.000 vorig jaar naar 397.000 nu. Er zijn nu ruim 300.000 werklozen minder dan tijdens de piek van de werkloosheid in februari 2014; toen hadden bijna 700.000 mensen geen werk. Het Centraal Plan Bureau verwacht in de december-raming volgend jaar een verdere daling, naar gemiddeld 360.000 werklozen. De jeugdwerkloosheid is nu voor het eerst lager dan voor de crisis. Vooral veel jonge vrouwen vonden een baan.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt van mooie cijfers: 'Nooit eerder waren er zoveel mensen aan het werk. Prachtig voor alle mensen die dit jaar een baan hebben gekregen. En ook hoopvol voor hen die nog op zoek zijn. De economie groeit flink, er zijn steeds meer banen. Ik hoop dat er de komende tijd nog veel meer mensen aan het werk komen.' Meer werk. En werken moet meer lonen, vindt Koolmees. 'Daar wil ik mij de komende jaren sterk voor maken.' Voor de tiende maand op rij daalde het aantal uitkeringen, vooral in de bouw. Daar nam het aantal uitkeringen het afgelopen jaar met maar liefst 44% af. Het UWV verstrekte in november 337.000 WW-uitkeringen.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/SZW - 2017)

drs. Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator worden mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die hier recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn met ‘werkloos’ aangeduid. In november 2017 waren er 397 duizend werklozen, oftewel 4,4 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder was het werkloosheidspercentage nog 4,5. Aan het begin van de crisis, in november 2008, was dit 3,6 procent.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2017)

Barometer beroepsbevolking in het 3de kwartaal van 2017Het werkloosheidscijfer omvat niet iedereen zonder werk die wil werken. Mensen die wel willen werken, maar om wat voor reden dan ook recent niet gezocht hebben en/of niet direct beschikbaar waren, vallen buiten de werkloosheidsdefinitie van de ILO. Ook mensen die in deeltijd werken en die meer uren willen werken vallen hier buiten. Het CBS beschrijft deze groepen op kwartaalbasis. Ook over het aantal arbeidsuren van mensen met betaald werk publiceert het CBS kwartaalcijfers. Bij het maandcijfer over mensen met betaald werk (de werkzame beroepsbevolking) worden alle werkenden meegeteld, ongeacht het aantal uren dat zij werken. Niet alleen onder mensen zonder werk is er onbenut arbeidspotentieel. Onder de 4,2 miljoen mensen die in deeltijd werken, waren er in het derde kwartaal ook nog 445 duizend die meer uren willen werken en daarvoor ook direct beschikbaar zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.