Bijgewerkt: 28 januari 2021

Bijstandsuitkeringen, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
19-12-2012

De bijstandsuitkeringen wijzigen per 1 januari 2013 als gevolg van de koppeling aan de lonen en doorwerking van fiscale maatregelen. De hoogte van de bijstandsuitkering voor paren in de leeftijd vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, wordt met ingang van 1 januari € 1.321,96 netto per maand, inclusief het vakantiegeld.

De bijstandsuitkering voor alleenstaanden tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd wordt € 660,98 netto per maand. Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2013 € 925,37 netto per maand.

Alleenstaanden en alleenstaande ouders kunnen in aanmerking komen voor een toeslag van maximaal € 264,39 per maand, indien zij geen (woon)kosten kunnen delen met een ander. In de bijstandsuitkeringen is een vakantie-uitkering begrepen van 5 procent van die uitkering. De Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (Aio) bedraagt voor een paar € 1.397,30 netto per maand inclusief vakantiegeld en voor een alleenstaande € 1.015,16 per maand.

Bovengenoemde bedragen zijn, ondanks de koppeling aan de lonen, lager dan nu. Voor een alleenstaande € 7,46 en voor een paar € 14,91 lager. Dit is het gevolg van een samenloop van de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting en andere fiscale maatregelen.

Een gelijktijdige verhoging van de zorgtoeslag per 2013 biedt compensatie voor deze effecten. De koopkracht van bijstandsgerechtigden ontwikkelt zich in 2013 in lijn met het algemene beeld van de koopkracht, die voor de meeste Nederlanders in 2013 daalt. De netto normbedragen per 1 januari 2013 voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en bijstand.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.