Bijgewerkt: 2 maart 2021

Bomenplan Amstelveen 2008

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-08-2008

Amstelveen heeft de ambitie de groenste stad in de Randstad te zijn. Een duidelijke visie voor het bomenbeheer is daarbij essentieel. In het Bomenplan geeft de gemeente hier uitwerking aan. Het vernieuwde groenstructuurplan blijft als kader gelden.

Amstelveen heeft ongeveer 30.000 bomen in gemeentelijk beheer. Daarnaast zijn er nog de bosplantsoenen en de particuliere bomen. Gezamenlijk zijn deze bomen een belangrijke aankleding van de stad. Vanuit Stedenbouwkundig oogpunt vormen zij een structurerend en verbindend element.

De gemeente wil haar mooie bomenbestand behouden en waar mogelijk verbeteren. De uitgangpunten die zij hierbij hanteert zijn:

Tabak Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Joss Tabak (VVD) tijdens de persbijeenkomst in het raadhuis op 13 augustus 2008 luistert naar de vragen van de aanwezige journalisten


•     Kiezen voor kwaliteit: een goede inrichting van de buitenruimte is bepalend voor de kwaliteit en de positieve beleving van de leefomgeving. Het uitgangspunt is niet langer 'op elke plek een boom' maar 'de juiste boom op de juiste plek'. Dit sluit goed aan bij het gedachtengoed van de Amstelveense tuinarchitect Jac. Broerse die streefde naar een optimale inrichting.

Bomenplan Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2008)

Tekening van het Bomenplan 2008. Amstelveen wil de groenste stad in de Randstad worden, maar daarvoor moet ook een duidelijke visie voor het bomenbeheer zijn. Het uitgangspunt is, dat de vastgestelde bomenstructuur behouden blijft en waar dat nodig is, wordt versterkt


•     Optimale begeleiding: de bomen krijgen de bescherming die ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren in een dynamische stad.

•     Vernieuwen en herplanten: stadsbomen die in de verharding staan, hebben het zwaarder dan bomen in een natuurlijke omgeving. Gemiddeld worden ze niet ouder dan 40 tot 50 jaar. Ze vergen een intensief en vakkundig beheer en worden tijdig vervangen om onveilige situaties te voorkomen.

Veel bomen in Amstelveen zijn geplant in de jaren zestig en zeventig en zijn inmiddels op leeftijd gekomen. De gemeente is zich hiervan bewust en bekijkt hoe zij herplant kan realiseren die recht doet aan de beeldkwaliteit en groenstructuur van Amstelveen.

•     Compensatie: In veel gevallen vervangt de gemeente de bomen geleidelijk. Als de gemeente bomen kapt streeft zij naar compensatie. Per situatie bekijkt zij de mogelijkheden.

Tabak Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Tabitha van Hove, hoofd Wijkbeheer-Zuid legt het bomenbeleid van de gemeente uit


Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het Bomenplan en Groenstructuurplan op 10 september 2008.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.