Bijgewerkt: 21 januari 2021

Bouw van zorgwoningen in Westwijk Zuidoost is steeds dichterbij

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-06-2020

Het College B en W van Amstelveen informeert in deze brief de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de verkoop van het laatste vrije gedeelte van de voorzieningenstrook aan de Alsemlaan in Westwijk Zuid-Oost:

'Geachte raad,

Tussen de gemeente Amstelveen en koper is overeenstemming bereikt over de verkoop van het laatste vrije gedeelte van de voorzieningenstrook aan de Alsemlaan te Westwijk Zuid-Oost en het daarop te realiseren voorgenomen bouwplan. Om het voorgenomen bouwplan mogelijk te maken is eerder een ontwerp-wijzigingsplan in procedure gebracht.Het voorgenomen bouwplan betreft de realisatie van 110 zorgappartementen (56 koop, 54 middeldure huur), 3 respijtwoningen, een collectieve ruimte en een ondergrondse parkeer­ garage met 88 parkeerplaatsen. Door de gemeente worden 47 parkeerplaatsen in het openbaar gebied aangelegd. De zorgappartementen worden gerealiseerd in twee bouw­ blokken van respectievelijk 4 en 5 lagen. De gesloten koopovereenkomst hebben wij op 2 juni 2020 bekrachtigd.

Het ontwerp-wijzigingsplan dat nodig is om het voorgenomen bouwplan mogelijk te maken, heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. De ingediende zienswijzen op het ontwerp-wijzigingsplan zijn beantwoord in de Nota van Beantwoording. De Nota van Beantwoording maakt onderdeel uit van de besluitvorming op het wijzigingsplan . Wij hebben op 2 juni 2020 besloten het wijzigingsplan gewijzigd vast te stellen. Belangrijkste wijzigingen zijn verlagen van het noordelijk gebouw van 5 naar 4 lagen van (16 meter naar 13 meter) en het realiseren van 10 extra parkeerplaatsen (88 inpandig en 47 op maaiveld)

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Artist impression van het tweede blok van de zorgwoningen in Westwijk Zuidoost


Het gewijzigde wijzigingsplan leggen we vervolgens 6 weken ter inzage waarbij het mogelijk voor belanghebbenden is om beroep in te dienen. Wij informeren de indieners van zienswijzen hierover . De koper zal de aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van het bouwplan indienen nadat het wijzigingsplan onherroepelijk is vastgesteld.

De eigendomsoverdracht van bovengenoemd perceel aan de Alsemlaan aan koper zal plaatsvinden nadat het wijzigingsplan onherroepelijk is vastgesteld en de omgevingsver­ gunning ten behoeve van de realisatie van het bouwplan, onherroepelijk is geworden. Betaling van de koopsom door koper aan de gemeente vindt plaats bij de eigendomsoverdracht. Lees ook: Bewoners van Westwijk Zuidoost tegen bouw woon-zorgcomplexAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.