Bijgewerkt: 24 januari 2021

Bouwplan voor 28 nieuwe koopwoningen in het Keizer Karelpark

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-06-2020

Bij de gemeente Amstelveen is een plan ingediend voor 28 koopappartementen op de plek van Dansschool Mittelmeijer aan de Acacialaan 20-22. De dansschool wil zijn activiteiten elders voortzetten. Het college van B en W vindt het plan passen bij haar ambities op het gebied van bouwen en wonen. Het initiatief is uitgewerkt in een concept startnotitie die het college nu vrijgeeft om op te reageren.Het plan gaat uit van een modern gebouw met een bouwhoogte van 4 bouwlagen voor 28 koopappartementen. Het gaat om 24 middeldure koopappartementen met twee slaapkamers (tussen 310.000 euro en 363.000 euro vrij op naam) en 2 middeldure koopappartementen met één slaapkamer tot 310.000 euro vrij op naam en 2 dure koopappartementen met 2 slaapkamers en dakterras vanaf 363.000 euro vrij op naam (prijspeil 2020). De vastgoedontwikkelaar Ten Brinke Group is van plan hiervoor de dansschool met bijbehorende woning te zijner tijd te slopen. Alle appartementen krijgen parkeergelegenheid op eigen terrein.

In de concept startnotitie (pdf 19 pagina’s) beschrijft de gemeente het plan. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening): 'De herontwikkeling naar woningbouw is een logische invulling die past bij de omgeving. Vanwege de ligging bij een speelplek en vlakbij winkels zijn de beoogde middeldure koopappartementen geschikt voor young professionals, kleine gezinnen en senioren.' Het bouwplan wordt duurzaam vormgegeven en op een goede manier ingepast in de omgeving. Het groen dat verdwijnt, compenseert de ontwikkelaar volledig in de directe omgeving.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

In het voorliggende schetsontwerp aan de Acacialaan 20-22 wordt uitgegaan van 26 middeldure en 2 dure koopappartementen. Het woningbouwprogramma en stedenbouwkundig concept sluit goed aan bij dit deel van de wijk Keizer Karelpark, waarin rondom overwegend grondgebonden sociale huurwoningen liggen


Vervolgprocedure

Direct omwonenden ontvangen een brief met nadere informatie over een online informatieavond over het plan en hoe men erop kan reageren. Van 11 juni tot en met 9 juli 2020 ligt de concept startnotitie online ter inzage op https://www.amstelveen.nl/wonen-leven/project/acacialaan-20-22 . Alle ingediende reacties via de website worden samengevat en beoordeeld in een nota van beantwoording. Deze reacties beantwoordt de gemeente op het moment dat B en W de definitieve startnotitie aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorlegt. De gemeenteraad kan de eventueel ontvangen reacties meenemen in de besluitvorming over de startnotitie. Pas na het afronden van de ruimtelijke procedure kan het plan uitgevoerd worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.