Bijgewerkt: 25 januari 2021

Brandweertaken naar veiligheidsregio's

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
18-03-2011

Taken brandweer van gemeenten naar veiligheidsregio's

Er komt een einde aan de mogelijkheid van gemeenten om een aantal brandweertaken in gemeentelijk verband uit te voeren. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Brandweer  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

De brandweerkazerne aan de Oranjebaan in Amstelveen


Met deze wetswijziging geeft het kabinet uitvoering aan de motie Hennis-Plasschaert waarin het kabinet wordt opgeroepen over te gaan tot regionalisering van de brandweer. Met dit wetsvoorstel worden alle brandweergerelateerde taken naar het regionale niveau van de veiligheidsregio getild. Daarmee komt een einde aan de gemeentelijke brandweer.

Daarnaast komt er één organisatie die de krachten bundelt op het terrein van de fysieke veiligheid in Nederland. De taken die nu door het Nederlands instituut fysieke veiligheid (Nifv), het Nederlands Bureau brandweerexamens (Nbbe), de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) en de LMD-Brandweer worden gedaan, gaan op in een nieuwe organisatie: het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Het Instituut zal worden bestuurd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Zo zal het IFV zich onder andere richten op het ontwikkelen van lesstof, oefenstof en leerstof voor de officiersopleidingen, het geven van certificaten voor brandweeropleidingen en delen van informatie en expertise. Ook zal het IFV zich bezig houden met het verwerven en beheren van materieel, uitrusting en telecommunicatievoorzieningen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.