Bijgewerkt: 28 september 2020

Burgers moeten zelf hun oude dag organiseren

Nieuws -> Informatief

Bron: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
08-06-2012

De zorg voor ouderen vraagt om ingrijpende maatregelen. Om verschraalde ouderenzorg te voorkomen moeten alle burgers al vroeg in het leven voorzorgsmaatregelen treffen. Zorgverleners moeten meer dan nu zorg aan huis bieden. Burgers moeten meer privaat investeren en/of hun netwerk inzetten voor hun oude dag - meldt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Burgers krijgen daar voor terug, dat ze zelf bepalen hoe hun zorg er uit ziet. In een zorgverklaring kunnen burgers vastleggen, hoe zij de zorg op hun oude dag willen regelen en hoe zij deze gaan bekostigen. Dit alles is nodig om de collectieve zorg voor niet-redzame ouderen zeker te stellen.

redzaam Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

Redzaam ouder


Redzaam ouder

Op vrijdag 8 juni 2012 overhandigt de voorzitter van de RVZ, Rien Meijerink, het advies ‘Redzaam ouder. Zorg voor niet-redzame ouderen vraagt om voorzorg door iedereen’ aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS.

Verschraling van de zorg voor niet-redzame ouderen dreigt door toenemende kosten in de zorg en door krapte op de arbeidsmarkt. Ingrijpende maatregelen zijn nodig. De RVZ noemt drie oplossingsrichtingen en doet aanbevelingen om goede zorg en kwaliteit van leven in de toekomst te garanderen aan niet-redzame ouderen.

Voorzorg

Ten eerste is het nodig, dat mensen zo lang mogelijk redzaam blijven. Mensen moeten zelf voorzorgsmaatregelen treffen om langer gezond te blijven én om goed voorbereid te zijn op de organisatorische en financiële aspecten van hun oude dag. In een zorgverklaring kunnen burgers aangeven, hoe zij de zorg op hun oude dag willen regelen en hoe zij deze gaan bekostigen.

Daarnaast moet de overheid burgers een levensloopwijzer aanbieden met tips op het gebied van wonen, vitaliteit, leefstijl, zorg, financiën en sociaal netwerk. Huisarts en wijkverpleegkundige geriatrie moeten niet-redzame ouderen proactief opzoeken.

Zorg aan huis voor ouderen met complexe problematiek

Ten tweede vindt de Raad, dat ook ouderen met complexe problematiek zorg aan huis moeten kunnen ontvangen. De Raad adviseert om de medische en verpleegkundige zorg rondom de thuiswonende ouderen door een verpleegkundige te laten coördineren. Ook moeten er slimme woningen voor ouderen worden ontwikkeld en moeten vakmensen worden opgeleid die ouderen en hun mantelzorgers leren om te gaan met slimme technologie in huis.

Collectieve zorg voor niet-redzame ouderen

Ten derde beveelt de Raad aan, om het collectieve arrangement vooral te richten op niet-redzame ouderen. Het zorgstelsel moet hervormd worden zodat burgers gestimuleerd worden om meer privaat te investeren en hun directe omgeving in te zetten voor hun oude dag. Dat kan bijvoorbeeld door het collectieve pakket te beperken tot zware zorgvragen, of door ouderen die hun zorg zelf regelen te belonen.

Samen met het advies verschijnt een brochure met de titel ‘Jong over oud’, waarin negen bekende Nederlanders, (waaronder Franka Treur, Fatima Moreira de Melo en Aaf Brandt Corstius) vertellen hoe zij aankijken tegen oud worden in Nederland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.