Bijgewerkt: 23 januari 2021

Buurtsportcoaches aan het werk in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-12-2012

De gemeente wil meer mensen aanzetten tot bewegen en een gezonde levensstijl. In februari 2012 hebben het Rijk, gemeenten, werkgevers en de sport hun handtekening gezet onder het programma ‘Sport en Bewegen in de buurt’ 2012-2016.

Onderdeel van dit programma is een subsidie voor de inzet van buurtsportcoaches. De buurtsportcoach legt verbindingen tussen sport en andere gebieden, zoals onderwijs, welzijn, kinderopvang en zorg.Wethouder Sport John Levie (BBA): “De inzet van de buurtsportcoach past bij de doelstelling van de gemeente om meer mensen te stimuleren te sporten en gezond te leven. Het Sportbedrijf Amstelveen organiseert namens de gemeente allerlei activiteiten op dit gebied, zoals activiteiten op de brede school, het programma ‘Jump in’ voor basisscholen en een fitheidstest voor ouderen.

De resultaten zijn positief. Met de inzet van de buurtsportcoach kunnen we de activiteiten uitbreiden en aan nieuwe initiatieven deelnemen, bijvoorbeeld aan het programma ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ (JOGG). De raad nam in november 2012 een motie over JOGG aan.”

De gemeente heeft begin december de aanvraag voor buurtsportcoaches ingediend bij het Ministerie van VWS, dat een deel van de kosten voor haar rekening neemt. Na goedkeuring van het ministerie volgt een uitwerking van de taken en activiteiten van de buurtsportcoaches, zodat zij uiterlijk in 2014 aan de slag kunnen gaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.