Bijgewerkt: 28 februari 2020

C1000 verhuist van de Lindenlaan naar de Vd Hooplaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-10-2009

Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben de voorwaarden voor supermarktuitbreiding aan de Van der Hooplaan vastgesteld. Voornaamste uitgangspunt is dat het aan de Van der Hooplaan verantwoord is om ca. 1200 - 1300 m² supermarkt in te passen op de plek van de voormalige Volvogarage.

C1000  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De supermarkt C1000 aan de Lindenlaan 65


Het is de bedoeling dat daarmee de C1000 verhuist van de Lindenlaan naar de Van der Hooplaan.

De zogeheten Randvoorwaarden Locatieontwikkeling (RLO) Supermarkt Van der Hooplaan komt voort uit de op 29 november 2006 door de gemeenteraad vastgestelde wijkvisie Keizer Karelpark. Aanvankelijk was, mede op basis van de door de raad op 19 maart 2008 vastgestelde detailhandelsnota, uitgegaan van een grootschaliger ontwikkeling tot wijkwinkelcentrum aan de Van der Hooplaan.

C1000  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De voormalige Volvo garage op de hoek van de Ambrosiuslaan-Van der Hooplaan is nu in gebruik als de 'Buurtkamer' van de Stichting Cardanus


Twee belangrijke particuliere partijen besloten echter later niet mee te doen in de realisatie van een dergelijk wijkwinkelcentrum. Nu de plannen minder grootschalig uitpakken, passen ze in de kaders die de raad al heeft gesteld voor de ontwikkeling van dit gebied.

Dit is de reden waarom nu geen raadsbesluit nodig is (op basis van een zogeheten Nota van Uitgangspunten), zoals aangekondigd in de wijkvisie.

Uiteraard krijgt iedereen wel gelegenheid te reageren op de uitgangspunten die nu in de RLO zijn opgenomen.

De gemeente organiseert op 26 oktober 2009 een inloopavond waarop belanghebbenden en belangstellenden kennis kunnen nemen van de planvorming en kunnen reageren op de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten. Ingekomen reacties worden samen met de RLO in een Nota van Beantwoording aan B en W aangeboden voor besluitvorming.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.