Bijgewerkt: 27 januari 2021

COVID-19 verstoort de geestelijke gezondheidszorg in de meeste landen

Nieuws -> Informatief

Bron: WHO
06-10-2020

Wereld Geestelijke Gezondheidsdag op 10 oktober 2020 om de dringende noodzaak te benadrukken om de investeringen in de chronisch ondergefinancierde sector te verhogen. – meldt de World Health Organization (WHO). De Wereldgezondheidsorganisatie is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor de internationale volksgezondheid. De grondwet van de WHO, waarin de bestuursstructuur en -principes van het agentschap zijn vastgelegd, stelt als hoofddoel 'het bereiken van het hoogst mogelijke gezondheidsniveau voor alle volkeren'. Het hoofdkantoor is gevestigd in Genève, Zwitserland, met zes semiautonome regionale kantoren en 150 veldkantoren over de hele wereld.

De COVID-19 pandemie heeft in 93% van de landen over de hele wereld kritische geestelijke gezondheidsdiensten verstoord of tot stilstand gebracht, terwijl de vraag naar geestelijke gezondheid toeneemt, volgens een nieuw WHO-onderzoek. Het onderzoek van 130 landen levert de eerste wereldwijde gegevens op die de verwoestende invloed van COVID-19 op de toegang tot geestelijke gezondheidsdiensten aantonen en benadrukt de dringende behoefte aan meer financiering. Het onderzoek werd gepubliceerd in de aanloop naar het Big Event for Mental Health van de WHO, ̶, een wereldwijd online belangenbehartiging evenement op 10 oktober 2020 dat wereldleiders, beroemdheden en pleitbezorgers zal samenbrengen om op te roepen tot meer investeringen in de geestelijke gezondheid in het kielzog van COVID-19.De WHO heeft al eerder gewezen op de chronische onderfinanciering van de geestelijke gezondheid: vóór de pandemie gaven landen minder dan 2 procent van hun nationale gezondheidsbudget uit aan geestelijke gezondheid en hadden ze moeite om aan de behoeften van hun bevolking te voldoen.

En de pandemie doet de vraag naar geestelijke gezondheidszorg toenemen. Het isolement, het isolement, het inkomensverlies en de angst leiden tot geestelijke gezondheidsproblemen of verergeren de bestaande problemen. Veel mensen worden geconfronteerd met een verhoogd alcohol- en drugsgebruik, slapeloosheid en angst. Ondertussen kan COVID-19 zelf leiden tot neurologische en mentale complicaties, zoals delirium, agitatie en beroerte. Mensen met reeds bestaande mentale, neurologische of substantiegebruiksstoornissen zijn ook kwetsbaarder voor SARS-CoV-2 infectie ̶ ze kunnen een hoger risico op ernstige gevolgen en zelfs de dood lopen.

'Een goede geestelijke gezondheid is absoluut fundamenteel voor de algemene gezondheid en het welzijn', zegt Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. 'COVID-19 heeft essentiële geestelijke gezondheidsdiensten over de hele wereld onderbroken op het moment dat ze het meest nodig zijn. Wereldleiders moeten snel en besluitvaardig handelen om meer te investeren in levensreddende geestelijke gezondheidsprogramma's ̶ tijdens de pandemie en daarna.'

Het onderzoek werd uitgevoerd van juni tot augustus 2020 onder 130 landen in de zes regio's van de WHO. Er wordt geëvalueerd hoe het aanbod van geestelijke, neurologische en stoffengebruiksdiensten is veranderd als gevolg van COVID-19, de soorten diensten die zijn verstoord en hoe landen zich aanpassen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Landen rapporteerden een wijdverspreide verstoring van vele soorten kritische geestelijke gezondheidsdiensten:

-Meer dan 60% meldde verstoringen van de geestelijke gezondheidszorg voor kwetsbare personen, waaronder kinderen en adolescenten (72%), oudere volwassenen (70%) en vrouwen die antenne- of postnatale diensten nodig hebben (61%).

-67% zag verstoringen van counseling en psychotherapie; 65% van de kritische schadebeperkende diensten; en 45% van de onderhoudsbehandeling voor opioïde-agonisten voor opioïdenafhankelijkheid.

-Meer dan een derde (35%) meldde verstoringen van noodinterventies, waaronder die voor mensen met langdurige aanvallen; ernstige ontwenningsverschijnselen van middelengebruik; en delirium, vaak een teken van een ernstige onderliggende medische aandoening.

-30% meldde verstoringen van de toegang tot medicijnen voor mentale, neurologische en middelen gebruik stoornissen.

-Ongeveer driekwart meldde ten minste gedeeltelijke verstoringen van de geestelijke gezondheidszorg op school en op de werkplek (respectievelijk 78% en 75%).

Op Wereld Geestelijke Gezondheidsdag (zaterdag 10 oktober 2020), als onderdeel van haar campagne 'Move for mental health: let's invest', ('Beweeg voor geestelijke gezondheid: laten we investeren') nodigt de WHO de wereldwijde gemeenschap uit om deel te nemen aan The Big Event for Mental Health, een ongekend online belangenbehartiging evenement dat zal oproepen tot meer investeringen in geestelijke gezondheid op alle niveaus ̶ van individuen tot bedrijven tot landen tot het maatschappelijk middenveld ̶, zodat de wereld kan beginnen met het dichten van de hiaten die door het rapport van vandaag worden benadrukt. Het Big Event is gratis en open voor het publiek en zal op 10 oktober van 16.00 tot 19.00 uur worden uitgezonden op de kanalen en website van de WHO, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok en LinkedIn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.